Przejdź do treści


Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki – poprzednie edycje

4. Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki w 2019 r. Eksperci podczas debaty

Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki jest najważniejszym, corocznym spotkaniem ekspertów i praktyków od problematyki polityki senioralnej, organizowanym z myślą o pokoleniu tzw. srebrnej generacji (50 plus) W wydarzeniu uczestniczą również przedstawiciele środowisk senioralnych i samorządów lokalnych, które w praktyce realizują politykę wobec osób starszych.

Każda edycja skupia najlepszych specjalistów i ekspertów z wybranych dziedzin polityki senioralnej. Podczas odbywających się od 2016 roku konferencji poruszane są najważniejsze dla seniorów tematy, dotyczące zdrowia, profilaktyki, opieki medycznej i społecznej, nowych technologii oraz tzw. srebrnej gospodarki, a w szczególności rozwijającego się rynku innowacyjnych produktów i usług dla osób starszych.

Zobacz film promujący ideę srebrnej gospodarki przyjaznej seniorom.


I Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki – 18 listopada 2016 r.

Uczestnicy I Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki, skupili się na zainicjowaniu współpracy różnych środowisk działających na rzecz wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego osób starszych w regionie.

Celem wydarzenia było stworzenie przyjaznej przestrzeni dla rozpoczęcia publicznej debaty nad tym, jakie działania powinny zostać podjęte przez samorządy, uczelnie, organizacje pozarządowe oraz biznes, żeby zacząć dynamicznie rozwijać sektor srebrnej gospodarki w naszym regionie.

Kongres był okazją do podjęcia dyskusji na temat korzyści i wyzwań rozwoju srebrnej gospodarki w regionie małopolskim. Głównym tematem spotkania było zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług i produktów dla osób starszych. Przedstawione zostały także dobre rozwiązania z Polski i zagranicy, wraz z omówieniem możliwości ich wdrożenia we współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a przedstawicielami biznesu. Zaproszono do dyskusji gości z regionów partnerskich z Holandii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, z którymi Województwo współpracuje w projektach unijnych oraz w sieci Coral – Wspólnocie Regionów na rzecz wspierania samodzielnego życia osób starszych.

Więcej na ten temat pierwszej edycji Kongresu przeczytasz w szczegółowym programie (agendzie) i artykułach dostępnych TUTAJ:


II Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki – 6 października 2017 r.

Drugą edycję Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki połączyliśmy z Targami Seniora – cyklicznym wydarzeniem organizowanym w Krakowie. Ponadto w organizację tego wydarzenia czynnie włączyli się partnerzy projektu ITHACA – Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich, co zapewniło międzynarodowy charakter tego wydarzenia.

Bazując na doświadczeniach poprzedniego roku, gdzie podjęliśmy się bardziej ogólnej tematyki rozpoczynającej dopiero debatę nad budowaniem srebrnej gospodarki w regionie, postanowiliśmy skupić się na wybranych aspektach tego sektora. W 2017 roku tematem przewodnim Kongresu była kwestia projektowania usług i oferty turystycznej skierowanej do seniorów, w tym wykorzystanie potencjału szeroko pojmowanej „srebrnej turystyki”, jakim z pewnością Małopolska dysponuje. Senior-turysta wymaga przygotowania oferty dedykowanej dla niego, bo wprawdzie dysponuje sporymi zasobami czasu wolnego i podróżuje coraz chętniej, ale ma określone oczekiwania.

Ponadto podjęliśmy dyskusję nad skutecznym budowaniem współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy jakości i komfortu życia osób starszych. Tworzenie i wspieranie takiej sieci współpracy (tzw. ekosystemu) obejmującej władze publiczne, instytucje naukowe, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie, jest ambicją Województwa Małopolskiego. Ekosystem to również słowo klucz międzynarodowego projektu ITHACA, którego założenia zostały zaprezentowane podczas Kongresu. Projekt realizowany jest we współpracy Małopolski z 7 partnerami z regionów europejskich. Jego celem jest budowanie i rozwijanie ekosystemów na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa.

Więcej szczegółów na ten temat drugiej edycji Kongresu znajdziesz TUTAJ:


III Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki – 8 października 2018 r.

Wiodącym tematem poruszanym podczas III Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki była integracja opieki zdrowotnej i społecznej nad osobami starszymi. Powiązanie usług medycznych i opiekuńczych jest szczególnie ważne w przypadku seniorów, dla których hospitalizacja, czy opieka instytucjonalna wpływa negatywnie na samopoczucie i kondycję psychiczną.

Paneliści zgodzili się co do konieczności inwestycji w innowacje w opiece zdrowotnej i medycznej. Są to systemy informatyczne, nowoczesne leki, urządzenia usprawniające pracę lekarzy oraz opiekę nad osobami starszymi. Jednakże często brakuje skuteczności wdrażanych rozwiązań innowacyjnych, mało jest również działań o charakterze systemowym.

Najważniejszym przesłaniem było to, żeby pamiętać, że nowe technologie nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem, że należy szkolić nie tylko pacjentów, ale także profesjonalistów świadczących usługi opiekuńcze.

Niezwykle cennym głosem w tej dyskusji byli goście z regionów partnerskich ITHACA, tj. z Holandii i Wielkiej Brytanii, którzy będąc bardziej zaawansowani w procesie budowania innowacji na rzecz opieki zdrowotnej i społecznej, podzielili się swoimi doświadczeniami. Zwrócono nam także uwagę na poszukiwanie różnych źródeł finansowania innowacji poprzez współpracę z fundacjami lub crowdfunding.

Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie warsztatów w formule design thinking, żeby w bardziej interaktywny sposób zmobilizować słuchaczy Kongresu do czynnego poszukiwania rozwiązań wyzwań społecznych. Uczestnicy warsztatów zidentyfikowali główne bariery i problemy związane z zapewnieniem kompleksowej opieki zdrowotnej nad osobą starszą oraz poszukiwali innowacyjnych produktów lub usług, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na codzienne życie seniorów. Więcej na ten temat trzeciej edycji Kongresu przeczytasz w artykule TUTAJ:


IV Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki – 15 listopada 2019 r.

Czwarta edycja Kongresu poświęcona był zdrowiu psychicznemu osób starszych – nie tylko chorobom psychicznym dotykającym osoby w podeszłym wieku (takie jak depresja, demencja, choroba Alzheimera), ale także ich samopoczuciu i dobrostanowi psychicznemu.

W trakcie wydarzenia podjęto debatę na temat profilaktyki osób dojrzałych w wieku 50 lat i więcej. W dyskusji poruszano też kwestię systemu opieki psychiatrycznej w Polsce, możliwości jego rozwoju w zakresie opieki instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej i lepszego dostosowania do zmian demograficznych.

W toku dyskusji zaprezentowano przykłady zagranicznych doświadczeń – Wielkiej Brytanii i Holandii, a także stanowisko Komisji Europejskiej wobec omawianych tematów.

W tej edycji Kongresu kontynuowana była formuła obejmująca nie tylko debaty i wykłady wygłaszane przez ekspertów, ale także warsztaty, podczas których można zdobyć praktyczne umiejętności i cenne w codziennej pracy i życiu wskazówki m.in. w zakresie efektywnej komunikacji z osobami starszymi cierpiącymi na zaburzenia poznawcze. Nowością była także mini-wystawa obrazów stworzonych przez osoby dotknięte chorobą psychiczną. Prace udostępniło Muzeum Etnograficzne w Krakowie.

Więcej na ten temat czwartej edycji Kongresu przeczytasz w agendzie i artykułach TUTAJ:Informacje

Data publikacji : 06.11.2022

Ciekawe artykuły

Przejdź na górę