Przejdź do treści

Formy i zakres opieki

Domy pomocy społecznej dla osób starszych dzielą się na następujące typy domów:

  • domy pomocy społecznej
  • rodzinne domy pomocy społecznej

Zaznaczyć także należy, że osoby starsze mogą również korzystać z pozostałych typów domów przeznaczonych dla osób dorosłych, w tym dla:

  • osób przewlekle somatyczne chorych
  • osób przewlekle psychicznie chorych
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  • osób uzależnionych od alkoholu

Dom pomocy społecznej (DPS) świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. 

Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 

Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

Wróć: Dla kogo?

Czytaj dalej: Ścieżka postępowania

Przejdź na górę