Przejdź do treści

Placówki DPS w regionie

Z danych Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 wynika, że w województwie małopolskim z początkiem 2021 r. funkcjonowały 93 domy pomocy społecznej (DPS). W większości były one prowadzone samodzielnie przez gminy i powiaty z terenu województwa małopolskiego lub działały na zlecenie samorządów. Dodatkowo w regionie funkcjonowały 2 rodzinne domy pomocy społecznej (RDP). Wszystkie 93 małopolskie placówki DPS w styczniu 2021 r. oferowały 8 258 miejsc.

Rozmieszczenie placówek DPS w regionie przedstawiono na interaktywnej mapie w „Wyszukiwarce wsparcia seniorów” (TUTAJ).

Uzupełniająco, obok DPS funkcjonują również tzw. placówki niepubliczne zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Placówki te działają pod różnymi nazwami, najczęściej: dom opieki, seniora, emerytów, spokojnej jesieni, spokojnej starości czy centrum rehabilitacyjno-pielęgnacyjne, pensjonat, ośrodek opiekuńczy.

Według rejestru Wojewody Małopolskiego na początku 2021 r. funkcjonowały w regionie 54 takie placówki oferujące łącznie 2 015 miejsc. W większości są one prowadzone przez osoby prywatne, jako działalność gospodarcza oraz przez organizacje III sektora. Ich wykaz i dane adresowe zamieszczamy TUTAJ.

Przejdź na górę