Przejdź do treści

Rodzinne domy pomocy

Rodzinne domy pomocy (RDP) stanowią alternatywną w stosunku do domów pomocy społecznej formę wsparcia dla osób wymagających pomocy innych osób z powodu wieku lub niepełnosprawności, którym nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Tego rodzaju wsparcie zapewnia usługi opiekuńcze i bytowe i jest świadczone w mieszkaniu (budynku mieszkalnym) przez Rodzinne domy pomocy przeznaczone są dla nie mniej niż 3 osób i nie więcej niż 8 osób, w związku z czym mogą odpowiedzieć na zapotrzebowanie na opiekę całodobową, występujące na terenie poszczególnych powiatów. Odpłatność za pobyt ustalana jest w umowie zawartej między gminą a prowadzącym RDP.

Ta forma wsparcia nie rozwija się najlepiej, głównie z powodu ostrożności gmin w zawieraniu umów z osobami prywatnymi w sprawie zakupu usług dla osób kierowanych do tych placówek oraz trudności w spełnieniu standardów bytowych, w szczególności w zakresie likwidacji barier architektonicznych i spełnienia wymogów sanitarnych.

Według danych Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020, obecnie na terenie województwa małopolskiego funkcjonują dwa takie domy: w Krakowie oraz w gminie Lisia Góra (powiat tarnowski).

Wróć: Placówki DPS w regionie

Przejdź na górę