Przejdź do treści

Dla kogo?

Osoby, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub inne przyczyny wymagają częściowej opieki i pomocy, mogą skorzystać z usług, jakie oferują ośrodki wsparcia dziennego. Takie wsparcie kierowane jest głównie do osób, które nie mogą uzyskać tej opieki z powodu samotnego zamieszkiwania lub braku możliwości zapewnienia takiej pomocy przez rodzinę.

Przejdź na górę