Przejdź do treści

Placówki wsparcia w regionie

W sprawozdaniu Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r. wykazano 39 dziennych domów pomocy (DDP). Należy dodać, iż w 2021 roku swoją działalność planowało rozpocząć kolejnych 6 DDP, które przyczynią się do zwiększenia aktywności seniorów w regionie. Szczegółowe dane wykazano w sprawozdaniach w odniesieniu do 32 DDP, co dało 1 478 miejsc, z których skorzystało w 2020 r. 1 806 osób.

Pamiętać należy, że powstające dzienne domy pomocy (zdefiniowane w ustawie o pomocy społecznej) mogą być finansowane z różnych źródeł – środków własnych samorządów terytorialnych, środków pochodzących z rządowego Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 (wcześniej Program Senior-WIGOR). Program ten stanowił istotne wsparcie dla samorządów w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” i będzie kontynuowany w perspektywie 2021-2025.

Placówki wsparcia w regionie, poza dziennymi domami pomocy, to także finansowane z rządowego programu Senior+ Kluby samopomocy Senior+.

Według ministerialnego serwisu internetowego za sprawą tego programu w Małopolsce do tej pory powstało ich 56 w 50 gminach. Ze sprawozdania OZPS wynika natomiast, że ogólnie małopolskie gminy prowadziły w 2020 r. 73 kluby samopomocy. Rozmieszczenie dziennych domów pomocy (DDP/DDS+) i klubów samopomocy w regionie przedstawiono na interaktywnej mapie w „Wyszukiwarce wsparcia seniorów.

Przejdź na górę