Przejdź do treści

Dla kogo?

Osoby przewlekle chore i niepełnosprawne, które z racji swojego stanu zdrowia wymagają stałej opieki medycznej, ale nie w formie pobytu w szpitalu, mogą starać się o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub objęcia długotrwałą opieką pielęgniarską w warunkach domowych. W zakładzie opiekuńczo-leczniczym udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji.

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się pacjenta, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką długoterminową jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Czytaj dalej: Formy i zakres opieki Strzałka w prawo

Przejdź na górę