Przejdź do treści

Formy i zakres opieki

Świadczenia w opiece długoterminowej udzielane są w formie:

  1. stacjonarnej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub w zakładzie pielęgnacyjno-leczniczym (ZPO),
  2. domowej, w ramach długoterminowej pielęgniarskiej opieki medycznej.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze /pielęgnacyjno-lecznicze zapewniają osobom chorym, które mają ograniczone możliwości wykonywania czynności codziennych lub też są całkowicie leżące, kompleksową i profesjonalną pielęgnację, specjalistyczną obserwację, całodobową opiekę oraz rehabilitację. Pacjenci przebywający w ZOL mają zapewnioną całodobową opiekę lekarza, pielęgniarki, opiekuna medycznego. Zgodnie z wymogami NFZ zakłady takie powinny również zabezpieczać rehabilitację pacjenta.

Pomoc ta polega również na zapewnieniu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do powrotu do domu i samodzielnego funkcjonowania. Pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Koszty badań, leków, wyrobów medycznych, środków pomocniczych np. pieluchomajtki, cewniki, worki stomijne, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń ponosi zakład, w którym przebywa pacjent.

Strzałka w lewo Wróć: Dla kogo?

Czytaj dalej: Ścieżka postępowania Strzałka w prawo

Przejdź na górę