Przejdź do treści

Jak skorzystać?

Jak skorzystać z pielęgniarskiej opieki długoterminowej?

Należy udać się do lekarza prowadzącego, np. lekarza rodzinnego, który wystawi niezbędne skierowanie do objęcia długoterminową pielęgniarską opieką domową.

Pielęgniarska opieka długoterminowa dostępna jest od poniedziałku do piątku. W soboty i dni wolne od pracy udziela świadczeń tylko wtedy, gdy wymaga tego stan zdrowia pacjenta. Wizyty pielęgniarki odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu. To, jak długo osoba chora będzie objęta opieką pielęgniarską, zależy od stanu zdrowia pacjenta.

Strzałka w lewo Wróć: Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa – Realizacja opieki

Przejdź na górę