Przejdź do treści

Placówki ZOL/ZPO w regionie

Zestawiając dane GUS publikowane w Banku Danych Lokalnych za 2019 r. (ostatnie dostępne dane) oraz bieżące dane umieszczone w serwisie internetowym Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału Małopolskiego liczbę takich podmiotów w regionie i dostępnych w nich łóżek można oszacować na 46 zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych z około 3,3 tys. łóżek. Dane adresowe placówek opieki długoterminowej można znaleźć TUTAJ.

Przejdź na górę