Przejdź do treści

Realizacja opieki

Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa to usługi opiekuńcze, do których mogą być zakwalifikowane osoby przewlekle chore somatycznie i psychosomatycznie oraz chore psychicznie, z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, oraz takie, które nie korzystają ze świadczeń zakładów opiekuńczo-leczniczych czy hospicjów.

Pielęgniarka, która będzie odwiedzała chorego w domu, realizuje zalecenia wskazane przez lekarza POZ. Pomoże osobie chorej oraz jej bliskim nauczyć się zasad radzenia sobie z niesprawnością, która wynika z choroby. Nauczy również zasad pielęgnacji oraz pomoże w pozyskaniu sprzętu, który jest niezbędny do pielęgnacji i rehabilitacji chorego.

Przejdź na górę