Przejdź do treści

Ścieżka postępowania

  1. Pacjent występuje z wnioskiem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego pacjenta w szpitalu o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego.
  2. Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski, który zawiera szczegółowy opis potrzeb pacjenta w zakresie odżywiania, stanu zdrowia i higieny osobistej oraz zaświadczenie lekarskie, które obejmuje jasne wskazanie o konieczności skierowania do zakładu opiekuńczo – leczniczego, a także ocenę stanu zdolności do samoobsługi – skala Barthel max. 40 pkt.
  3. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu opiekuńczego w przypadku, gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych.
  4. Pacjent składa skierowanie bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu opiekuńczego. Do skierowania załącza wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie oraz dokumenty stwierdzające wysokość dochodu.
  5. Dodatkowe oświadczenia, dokumenty i kserokopie ustalane indywidualnie przez każdy zakład.
Przejdź na górę