Przejdź do treści

Formy opieki geriatrycznej

Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki geriatrycznej realizowane mogą być przez zespół geriatryczny w warunkach:

  1. poradni geriatrycznej (ambulatoryjna opieka geriatryczna);
  2. geriatrycznych wizyt domowych (domowa opieka geriatryczna);
  3. oddziału geriatrycznego (leczenie szpitalne);
  4. dziennego geriatrycznego oddziału szpitalnego (dzienny ośrodek opieki geriatrycznej);
  5. konsultacyjnych wizyt geriatrycznych w zakładach leczniczych.

Poradnia geriatryczna ma na celu zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej pacjentom w wieku podeszłym i propagowanie profilaktyki zdrowotnej zapewniającej seniorom pomyślne starzenie.

Do poradni geriatrycznej w szczególności powinni być kierowani pacjenci, u których występują choroby swoiste dla wieku podeszłego, takie jak: zaburzenia pamięci i nastroju, osteoporoza, zaburzenia funkcji zwieraczy (nietrzymanie moczu), skłonność do upadków, zaburzenia odżywiania. W zakresie profilaktyki postępowanie geriatryczne nastawione jest na wykrywanie i eliminację szkodliwych czynników zdrowotnych mogących upośledzić stan funkcjonalny osób w wieku podeszłym.

Poradnia geriatryczna działa w zespole poradni specjalistycznych albo podmiotach leczniczych posiadających oddział geriatrii, w dziennym ośrodku opieki geriatrycznej albo, jako jednostka wydzielona. Oddział geriatryczny realizuje intensywne i kompleksowe procedury diagnostyczne oraz lecznicze u osób starszych. Na Oddziale Geriatrii seniorzy są nie tylko leczeni. Specjaliści wnikliwie oceniają ich stan zdrowia, sprawność fizyczną i umysłową. Wspólna praca lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa i pracownika socjalnego umożliwia wczesne wykrycie, leczenie i zapobieganie wielu schorzeniom.

Strzałka w lewo Wróć: Dla kogo?

Czytaj dalej: Zakres świadczeń Strzałka w prawo

Przejdź na górę