Przejdź do treści

Ścieżka postępowania

Przyjęcie do poradni geriatrycznej odbywa się na podobnych zasadach jak do innych poradni specjalistycznych. Do przyjęcia wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty. Dokument musi zawierać pieczątkę zakładu opieki zdrowotnej, z którego skierowanie pochodzi, rozpoznanie i podpis lekarza.

Z leczenia na oddziale geriatrycznym NFZ mogą skorzystać osoby, powyżej 60. r.ż, które zostały skierowane do leczenia szpitalnego. Skierowanie może być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Przejdź na górę