Przejdź do treści

Formy organizacji opieki

Świadczenia gwarantowane w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane są w warunkach:

  1. stacjonarnych (w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej),
  2. domowych (w hospicjach domowych),
  3. ambulatoryjnych (w poradni medycyny paliatywnej).

Całodobowe oddziały medycyny paliatywnej i hospicjum stacjonarne przeznaczone są przede wszystkim dla pacjentów z trudnymi do kontroli objawami, bez nadziei na wyleczenie, w schyłkowym okresie życia.

W hospicjum domowym całościową opieką objęci są pacjenci z zaawansowanymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi, zagrażającymi życiu chorobami przewlekłymi o złym rokowaniu (określonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia). Świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych są przeznaczone dla osób, których stan ogólny jest stabilny, oraz tych, którzy mogą przybyć do poradni medycyny paliatywnej sami lub którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się wymagają porad lub wizyt w domu. Porady lub wizyty domowe są natomiast realizowane nie częściej niż dwa razy w tygodniu, zaś osoby, których stan zdrowia wymaga wizyt częstszych lub ciągłej opieki, mogą być kierowani do placówek stacjonarnych.

Strzałka w lewo Wróć: Dla kogo?

Czytaj dalej: Ścieżki postępowania Strzałka w prawo

Przejdź na górę