Przejdź do treści

Ścieżka postępowania

Osoba, której stan zdrowie nie rokuje wyleczenia, aby skorzystać z wymienionych świadczeń, musi posiadać skierowanie wydane przez lekarza POZ lub specjalistę. Ważne, aby lekarz miał zawartą umowę z NFZ.

Potrzebne będą następujące dokumenty:

  1. Dokument potwierdzający, że leczenie przyczynowe choroby podstawowej zostało zakończone.
  2. Skierowanie do hospicjum od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza prowadzącego w jednostce służby zdrowia, w której obecnie przebywa chory.
Przejdź na górę