Przejdź do treści

Dla kogo?

W ramach systemu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku dostępne są usługi opiekuńcze o charakterze środowiskowym, tj. świadczone w lokalnej społeczności.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Czytaj dalej: Formy organizacji Strzałka w prawo

Przejdź na górę