Przejdź do treści

Zakres usług opiekuńczych

Ustawowy zakres usług opiekuńczych jest bardzo szeroki i obejmuje:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną,
 • zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości,
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Czynności w obszarze pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych to w szczególności:

 • czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie,
 • czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych,
 • czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się.

Czynności w obszarze opieki higienicznej obejmują w szczególności:

 • czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, 
 • pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, 
 • zmianę bielizny pościelowej,
 • układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji.

Czynności w obszarze zaleconej przez lekarza pielęgnacji obejmują czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej.

Czynności w obszarze zapewnienia kontaktów z otoczeniem obejmują w szczególności:

 • czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z najbliższego otoczenia osoby uprawnionej i społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług,
 • czynności wspomagające uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

Czytaj dalej: Zasady przyznawania Strzałka w prawo

Przejdź na górę