Przejdź do treści

Zakres usług specjalistycznych

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby z odpowiednim, specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (np. pielęgniarki), w przypadku usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres usług specjalistycznych obejmuje m.in.:

  • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  • pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia,
  • rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
  • pomoc mieszkaniowa.

Zgodnie z tą koncepcją, szczegółowe wykazy czynności opiekuńczych dostępnych na terenie poszczególnych gmin powinny być dookreślane lokalnie, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, dostępne zasoby i możliwości.

Strzałka w lewo Wróć: Wsparcie opiekuńcze w regionie

Przejdź na górę