Przejdź do treści

Zdrowie
i opieka

2022 to Rok Seniora w Małopolsce

Kolaż zdjęć przedstawiających seniorów z województwa małopolskiego i solidarność międzypokoleniową

Radni Województwa Małopolskiego postawili osoby starsze w centrum zainteresowania, ogłaszając rok 2022 Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej. Jest to niezwykle ważna inicjatywa mająca zwrócić uwagę na ogromne znaczenie osób dojrzałych w naszym regionie.

Rok Seniora znalazł się wśród siedmiu kluczowych działań marketingowych Małopolski zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

W Małopolskim Roku Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej nasze działania koncentrować się będą wokół spraw ważnych dla seniorów. To liczne inicjatywy aktywizujące społecznie, kulturalnie, sportowo i rekreacyjnie. To poszukiwanie miejsc odpowiadających na potrzeby osób starszych, rozwój idei partycypacji i integracji międzypokoleniowej. Podniesienie jakości życia małopolskich seniorów to jedno z priorytetowych działań Samorządu Województwa Małopolskiego – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Władze samorządowe Małopolski liczą, że ogłoszenie Roku Seniora poprawi funkcjonowanie tej grupy wiekowej m.in. w obszarze opieki zdrowotnej, polityki zatrudnienia, edukacji, nowych technologii, wolontariatu.

Rok Seniora i Solidarność Międzypokoleniowa

W specjalnym oświadczeniu radni Sejmiku Województwa Małopolskiego podkreślili, że „świadomi są znaczenia osób starszych oraz ich wkładu w kształtowanie właściwych postaw i wychowanie młodego pokolenia, przekazywanie tradycji i historii narodu polskiego”.

Zwrócili też uwagę: „Aktualna sytuacja demograficzna w Małopolsce, stale wzrastająca liczba osób starszych przy malejącym potencjale opiekuńczym, powoduje konieczność ciągłych starań w celu stworzenia warunków do utrzymania seniorów w dobrym zdrowiu, przedłużenia ich aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym, umożliwienia realizacji pasji i zainteresowań”.

Pełny tekst oświadczenia sejmiku jest dostępny TUTAJ

W świetle aktualnej sytuacji demograficznej w Małopolsce, takie działania są niezwykle potrzebne. W regionie stale przybywa osób starszych, które wymagają wsparcia na wielu płaszczyznach.

Chodzi tu nie tylko o dostęp do opieki zdrowotnej, ale także umożliwienie seniorom aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym, realizacji pasji i zainteresowań. Szczególną troską chcemy objąć działania, które będą służyły wzmocnieniu więzi, niwelowaniu różnic międzypokoleniowych, przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na wiek i tworzeniu warunków do pełnej integracji osób starszych – wyjaśnia marszałek Witold Kozłowski.

W  Małopolsce mieszka około 800 tysięcy osób powyżej 65. roku  życia. Działa 60 Uniwersytetów Trzeciego Wieku i ponad 30 gminnych rad seniorów, a także liczne kluby seniora i koła gospodyń wiejskich.

– Wspierając i promując te organizacje, ułatwimy seniorom aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym, w sposób, który będzie uwzględniał ich prawa i potrzeby – dodaje marszałek Kozłowski.

Bieżące informacje o podejmowanych inicjatywach i  działaniach składających się na Małopolski Rok Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej będę dostępne na naszym portalu w zakładce ”Bądź Na Bieżąco” oraz na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.Przejdź na górę