Przejdź do treści

Edukacja
i rozwój

Aktywni Seniorzy z Gminy Wieliczka

Seniorzy ze Stowarzyszenia Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku stoją na boisku z zielonych koszulkach i pozują do zdjęcia z tabliczką z nazwą Stowarzyszenia

Seniorzy z gminy Wieliczka czujący potrzebę czynnego włączenia się do udziału w różnych dziedzinach życia, podtrzymania relacji z innymi ludźmi, wymianę myśli i doświadczeń, a czasem po prostu potrzebę wyjścia z domu, mają do dyspozycji wiele różnych aktywności.

Niedawno powstała nowa przestrzeń, gdzie może się spotykać społeczność seniorów wielickich – Centrum Aktywności Społecznej, działające pod patronatem Wielickiego Centrum Kultury. Współpracując z Gminną Radą Seniorów w Wieliczce, Stowarzyszeniem Wielickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II organizuje szereg ciekawych inicjatyw na rzecz aktywizacji osób starszych w Gminie Wieliczka, dzięki którym osoby dojrzałe, spełnione zawodowo mogą realizować swoje pasje. Centrum jest także dobrym adresem dla tych seniorów, którzy potrzebują pomocy, ale nie wiedzą gdzie i w jaki sposób jej szukać.

Co ciekawego dla seniora od zaraz?

Od kwietnia 2022 roku działa „Internetowe okienko dla Seniora”. Jest to cykl co miesięcznych spotkań internetowych z zaproszonymi gośćmi prowadzonych w formie wywiadu. Udało się przeprowadzić kilka interesujących rozmów. Seniorzy kochający poezję i literaturę mogą odsłuchać ciekawą dyskusję z laureatami konkursu literackiego zorganizowanego przez Burmistrza Wieliczki we współpracy z Gminną Radą Seniorów „Pisane nie do szuflady”, którzy opowiedzieli o swojej twórczości i o tym, co zainspirowało ich do pisania wierszy oraz prozy.

Z kolei seniorom zainteresowanym sprawami prawnymi, jak darowizna, umowa dożywocia czy testamenty polecamy wywiad z adwokatem Wojciechem Glacem, który przybliża prawne aspekty naszego życia. Pani Magdalena Tańcula, fizjoterapeutka pracująca na co dzień z pacjentami, w wywiadzie opowiada o aktywności fizycznej osób starszych oraz prezentuje zestaw ćwiczeń dla seniorów do samodzielnego wykonywania w domu.

Warto odsłuchać także wywiadu z przedstawicielką Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce o tym, jak uchronić się przed działaniem oszustów wykorzystujących łatwowierność i brak czujności osób starszych. Rozmowy prowadzi Pani Katarzyna Adolf. Filmy dostępne są pod linkiem: http://seniorzy.wieliczka.eu/nasze-projekty/internetowe-okienko-dla-seniora/

Seniorzy mają możliwość współtworzenia tych spotkań i dopasowania do swoich oczekiwań poprzez zgłaszanie propozycji tematów przewodnich kolejnych wywiadów pod adresem e-mail: cas@wck.wieliczka.eu lub telefonicznie: 573 336 959.

Kolejną propozycją wartą uwagi, zwłaszcza tych, którzy chcą podzielić się wiedzą, przeżyciami i refleksjami, są spotkania Klubu Dyskusyjno-Filozoficznego pod auspicjami Wielickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem spotkań są nie tylko rozmowy na różne tematy, ale także dzielenie się doświadczeniami i przemyśleniami, poznawanie zasad rzeczowej debaty i argumentacji oraz, co najważniejsze, wspólne spędzanie czasu.

W latach 2019-2023 odbyło się ponad czterdzieści spotkań Klubu w ramach którego komentowano wszystkie aktualne wydarzenia, takie jak rozwój pandemii w Polsce i świecie, zmiany zachodzące w społeczeństwie w tym szybką ateizację, działania wojenne na Ukrainie i ich wpływ na kondycję psychiczną seniorów, rozwój nowych technologii i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie, zagrożenia środowiska naturalnego oraz możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom.

 – mówi Pani Elżbieta Achinger, prezes Wielickiego UTW.

Spotkania Klubu odbywają się w Centrum Aktywności Społecznej w Wieliczce we środy w godz. 15.30- 17.00 i gromadzą ponad 20 uczestników, a często mają swoje zakończenie w pobliskiej kawiarni przy ciastku i kawie.

Wiemy, jak ważne dla zdrowego i aktywnego starzenia się jest utrzymanie dobrej kondycji intelektualnej i relacji społecznych, dlatego też w Centrum Aktywności Społecznej odbywają się warsztaty psychologiczne pod tytułem „Fitness dla Mózgu”. Seniorzy z Gminy Wieliczka ćwiczą funkcje poznawcze, takie jak pamięć, koncentracja, percepcja, spostrzegawczość, twórczość i uczą się pozytywnego myślenia. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, praca w zmieniających się podgrupach, dyskusja moderowana, burza mózgów, gry z elementami improwizacji, praca własna i dużo zapamiętywania obrazem oraz to, co najważniejsze w uczeniu się, czyli dobra zabawa i duża dawka dobrego humoru.

W ramach realizowanych działań w Wielickim UTW seniorzy mają możliwość 2-3 razy w miesiącu wysłuchać wykładów wybitnych specjalistów z wielu ciekawych dziedzin nauki i życia, takich jak filozofia, psychologia, historia, również historia religii, przyroda i ekologia, archeologia, historia sztuki czy medycyna. Dużym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia sportowe: joga, nordic walking, brydż, tenis stołowy, bule, taniec liniowy czy też zumba. Seniorzy z Gminy Wieliczka mający zacięcie artystyczne mogą realizować swoje pasje w ramach grupy teatralnej i modowej.

Co nas czeka w 2023 roku?

„W roku bieżącym przygotowujemy również wiele ciekawych wydarzeń i nacisk kładziemy na łączenie pokoleń” – podkreśla Pani Elżbieta Achinger.

„Polonez na sto par” jest propozycją pikniku majowego, w ramach którego na Rynku Głównym w Wieliczce odtańczony zostanie polonez przy udziale seniorów, zespołów folklorystycznych – młodzieżowych działających na terenie gminy Wieliczka, dzieci z przedszkoli wielickich oraz młodzieży z LO a także wielu innych środowisk (strażacy, górnicy , członkowie chórów). Impreza ta stanowić będzie inaugurację działań letnich na Wielickim Rynku i połączona będzie ze wspólnym śpiewaniem pieśni majowych oraz występami Teatru ulicznego.

Spartakiada seniorów to impreza wprawdzie dedykowana głównie seniorom, ale przewidująca udział pokoleń młodszych, np.: babci z wnuczką, dziadka z wnuczkiem i synem. To wydarzenie cykliczne, organizowane we współpracy z Wielickim Centrum Kultury oraz ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce. W ramach spartakiady odbywa się rywalizacja w 8-10 dyscyplinach (biegi na 50 m, rzuty do celu, marsz nordic walking, rzuty na odległość, wyścigi rowerowe itp.) zakończona wręczeniem pucharów, medali i nagród, a następnie wspólną zabawą połączoną z konsumpcją pysznego „bigosu” przygotowanego przez zaprzyjaźnione Koło Gospodyń Wiejskich. Wielką pomocą w organizacji spartakiady od lat są harcerze z Wielickiego Hufca ZHP.

Zwieńczeniem pracy będzie jesienna dwudniowa impreza będąca świętem wszystkich wielickich seniorów, a mianowicie Wielickie Senioralia. Rozpocznie ją konferencja „Seniorzy XXI wieku” będąca kontynuacją działań z roku 2022, a następnie w barwnym korowodzie odbędzie się Międzypokoleniowa Parada Kapeluszowa, występy artystyczne grup senioralnych, pokazy mody, warsztaty i prezentacje dla pasjonatów wielu dziedzin oraz dużo bezpłatnych porad (zdrowie, uroda, moda, kosmetyka, porady prawne, zdrowe żywienie itp.) Nie zabraknie wspólnych tańców i zabawy w auli Solnego Miasta.

Informacje praktyczne

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony internetowej www.seniorzy.wieliczka.eu, gdzie znajdują się aktualne informacje na temat wydarzeń i projektów skierowanych do seniorów oraz strony www.cas@wck.wieliczka.eu a także www.wieliczka-utw.pl

Osoba chcąca uczestniczyć w spotkaniach Klubu Dyskusyjno-Filozoficznego w warsztatach psychologicznych i innych aktywnościach oferowanych przez UTW powinna najpierw zostać studentem Wielickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapisu można dokonać przez formularz zamieszczony na stronie internetowej http://www.wieliczka-utw.pl/v2/druki-do-pobrania/ lub na dyżurach UTW w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Plac Kościuszki 2 w Wieliczce (I piętro) w każdy wtorek w godz. 11.00-12.00.

Terminy wydarzeń w roku 2023

Nabór do kolejnej edycji warsztatów psychologicznych Fitness dla mózgu odbędzie się w kwietniu 2023 r., a zajęcia rozpoczną się w maju i będą się odbywały w dużej części w plenerze.

  • Polonez na sto par – Planowany termin wydarzenia to 20 maja 2023 r.
  • Spartakiada seniorów – Planowany termin wydarzenia to 16 czerwca 2023 r.
  • Wielickie Senioralia – Planowany termin wydarzenia to 23-24 września 2023 r.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa wszystkich seniorów, zwłaszcza tych, którzy nie mają pomysłu co zrobić z nadmiarem wolnego czasu, chcą się rozwijać, poznawać nowych ludzi i bawić się w dobrym towarzystwie.Przejdź na górę