Przejdź do treści

Zdrowie
i opieka

Forum Seniora 2024 już za nami

Forum Seniora w Auditorium Maximum - widownia

Za nami kolejna edycja Forum Seniora. Wiosenne spotkanie mieszańców Małopolski w wieku senioralnym odbyło się 20 marca 2024 r. w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizatorzy Forum – Dziennik Polski i Gazeta Krakowska jak co roku zaprosili do udziału gości, ekspertów i specjalistów, którzy w swoich prelekcjach i wystąpieniach poruszali szereg zagadnień niezwykle istotnych z punktu widzenia osoby dojrzałej. Jak zapobiegać negatywnym konsekwencjom starzenia się? Jakie są plusy dojrzałego wieku? Co jest najważniejsze dla seniorów, by długo i zdrowo żyć? Na te i inne pytania próbowali szukać odpowiedzi, dzieląc się z uczestnikami swoim bogatym doświadczeniem oraz wiedzą o najnowszych odkryciach medycyny, osiągnięciach profilaktyki zdrowotnej, poradami z zakresu nowych technologii czy praktycznymi wskazówkami dotyczącymi zdrowego stylu życia.

Słowa powitania i zachęty do aktywności

Zanim jednak rozpoczęła się część merytoryczna, kilka słów do Seniorów skierowali przedstawiciele organizatorów oraz partnerów wydarzenia.

Prof. dr hab. Jacek Popiel, rektor UJ i gospodarz obiektu, w którym odbywało się spotkanie, życzył jego uczestnikom przede wszystkim pogody ducha. Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego w swoim wystąpieniu z uznaniem podkreślał zaangażowanie najstarszych Małopolan w projekty realizowane z myślą o nich przez Województwo Małopolskie. To, jak ważne jest włączanie seniorów nie tylko we wszystkie inicjatywy przeznaczone dla osób starszych, ale również w sam proces przygotowywania tychże inicjatyw podkreślił Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał redaktor naczelny Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej, który, dzieląc się swoim doświadczeniem, gorąco zachęcał zebranych w auli Auditorium Maximum do niemarnowania czasu, podejmowania ciągłych prób przekraczania własnej fizyczności i nieustannego wyznaczania sobie nowych celów.

Część merytoryczna czyli jak dbać o kondycję fizyczną i umysłową

Część merytoryczną wydarzenia rozpoczęła prelekcja prof. dr. hab. n.med. Jacka Składzienia, emerytowanego Kierownika Katedry Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wojewódzkiego konsultanta ds. otorynolaryngologii w Małopolsce. Profesor mówił o tym, jak ważne konsekwencje dla codziennego funkcjonowania mogą mieć zaburzenia błędnika oraz co robić, gdy szwankuje równowaga.

Z kolei z rozmowy z dr. Łukaszem Niewiarą z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II uczestnicy Forum dowiedzieli się, że zdrowe serce seniora zaczyna się od jego spokojnej głowy. Bardzo ważne jest zatem, abyśmy nauczyli się zdrowo żyć i radzić sobie ze stresem. Na wprowadzenie takich zmian – zdaniem doktora – nigdy nie jest za późno.

Praktycznych wskazówek i porad jak zadbać o poprawę krążenia krwi, koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej udzielił seniorom trener personalny Mateusz Polowiec z firmy HART PRO. W wyświetlonym materiale filmowym oraz na scenie zaprezentował konkretne ćwiczenia, które osoby starsze mogą same wykonywać na co dzień korzystając m. in. z coraz liczniejszych i powszechnie dostępnych siłowni na świeżym powietrzu. O nieocenionych skutkach systematycznej aktywności fizycznej i regularnego wysiłku dla zdrowia przekonywała zebranych również dr Joanna Gradek z Zakładu Lekkiej Atletyki Instytutu Nauk o Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a o zbawiennym wpływie wody na nasze zdrowie i samopoczucie w każdym wieku mówił Tadeusz Bochnia, zastępca dyrektora ds. produkcji w Wodociągach Miasta Krakowa S.A. Ostatnia prelekcja dotyczyła zagadnienia dosyć specjalistycznego, ale niezwykle istotnego dla komfortowego funkcjonowania na co dzień znacznej części osób dojrzałych, tj. problemu nietrzymania moczu. O ABC fizjoterapii urologicznej dla Seniorów mówiła Marta Jaskiernia z Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji TriVita.

Akcent artystyczny czyli recital pani Laury Łącz

Wiosenne Forum Seniora zakończył występ Gościa Specjalnego. Zaproszona przez organizatorów w tym charakterze pani Laura Łącz, aktorka, reżyserka i pisarka, ujęła i poruszyła publiczność nie tylko swoją prezentacją artystyczną na scenie, ale również otwartością i serdecznością w rozmowach kuluarowych oraz licznie rozdanymi dedykacjami i autografami. Uczestnicy X edycji Forum Seniora wychodzili z niego pełni wrażeń po spotkaniu z czarującą artystką, ale i wyposażeni w praktyczne wskazówki do radzenia sobie z najważniejszym wyzwaniem dla każdego z nich, jakim jest dbanie o siebie i o swoją kondycję, tak fizyczną, jak i umysłową.

Portal „Senioralna Małopolska” na Forum

Uczestnicy wydarzenia mogli ponadto zapoznać się z ofertą skierowaną do osób w wieku senioralnym przygotowaną przez partnerów i sponsorów wydarzenia. Swoje stoisko wystawiennicze miało również Województwo Małopolskie. Zaprezentowano na nim, jak w praktyce działa portal „Senioralna Małopolska”, jakie zawiera treści i jak każdy z seniorów może włączyć się w jego współtworzenie. Wiele spośród osób odwiedzających nasze stanowisko znało już stronę „Senioralna Małopolska” i chętnie dzieliło się z nami swoimi wrażeniami i sugestiami. Spostrzeżenia bezpośrednich użytkowników portalu są dla nas najcenniejsze, więc bardzo za nie dziękujemy. Postaramy się przełożyć je na praktyczne rozwiązania.Przejdź na górę