Przejdź do treści

Edukacja
i rozwój

Forum Seniora w Krakowie – jak zdrowo i aktywnie spędzić jesień życia.

Osoby siedzące na auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas prezentacji Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030

Dnia 5 kwietnia 2023 roku, odbyła się XI edycja Forum Seniora. Forum, które po raz pierwszy, po przerwie spowodowanej pandemią i izolacją, zorganizowane w formule stacjonarnej, w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przyciągnęło wielu zainteresowanych nestorów z całej Małopolski.

Wydarzenie było nie tylko okazją do wyjścia z domu i spędzenia ciekawie czasu w szerszym gronie, ale także posłuchania wykładów o różnorodnej tematyce. Prof. Zbigniew Zagórski, twórca Ośrodków Chirurgii Oka radził jak dbać o zdrowy wzrok, dr. Alicja Klich – Rączka z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Collegium Medicum UJ przekonywała seniorów, że można skutecznie zaplanować dobrą starość. Anna Kozdra z Narodowego Funduszu Zdrowia zaprezentowała dwa bezpłatne portale – Diety NZF i Akademia NFZ stanowiące kompendium wiedzy o tym, jak budować zdrowe nawyki, jak układać zdrowy jadłospis, na jakie badania profilaktyczne zgłaszać się regularnie. Uczestnicy podczas wykładu dr. Tadeusza Bochni z Wodociągów Miasta Krakowa znaleźli odpowiedź na pytanie jak skutecznie nawadniać organizm, czy woda z kranu jest zdrowa, a na zakończenie mogli trochę się poruszać w ramach prezentacji dr. Joanny Gradek z Akademii Wychowania Fizycznego, która pokazała różnorodne ćwiczenia fizyczne do samodzielnego wykonania w domu i podczas spacerów. Dobrą zabawę zgromadzonym na sali zapewnił Marcin Daniec – gość specjalny wydarzenia, który rozbawił publiczność do łez, dzięki czemu wszyscy opuszczali spotkanie w dobrych humorach.

Osoby siedzące na auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas prezentacji ćwiczeń fizycznych

Jak zawsze Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dołączył do tego wydarzenia jako partner. Tym razem stało się ono dla nas okazją do zaprezentowania aktualnej oferty i pochwalenia się inicjatywami, jakie przygotowaliśmy dla seniorów. Zebranych, w mieniu samorządu Województwa Małopolskiego powitał Jan Tadeusz Duda – przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, który podczas swojego wystąpienia zaprezentował główne założenia portalu Senioralna Małopolska. Zachęcił seniorów do aktywnego współtworzenia treści zamieszczanych na portalu, a także do dzielenia się wspomnieniami i życiowym doświadczeniem. W gronie prelegentów znalazła się także Aneta Widak, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych w Departamencie Rozwoju Regionu, która przybliżyła uczestnikom założenia będącego w trakcie konsultacji społecznych Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030 oraz opowiedziała o propozycjach zadań przewidzianych do realizacji w zaproponowanych w Programie obszarach tematycznych, takich jak: Zdrowie i Opieka, Aktywizacja społeczna, Aktywizacja Zawodowa oraz Przestrzeń i Mieszkalnictwo. Wszystkie zadania mają służyć pomyślnemu i aktywnemu starzeniu się Małopolan.

Niezwykle inspirujące okazały się dla nas spotkania z seniorami, którzy podchodzili do naszego stoiska wystawienniczego, bowiem mieliśmy okazję do pokazania seniorom w praktyce, jak działa portal Senioralna Małopolska, jak można z niego korzystać i co ciekawego zawiera na dzień dzisiejszy. Podczas tych spotkań odbyliśmy wiele ciekawych rozmów, nie tylko o treściach zamieszczanych aktualnie na portalu, ale także usłyszeliśmy wiele sugestii na przyszłość dotyczących spraw bieżących, nurtujących osoby starsze. Dziękujemy za każdy głos i inspirujące rozmowy. Weźmiemy je pod uwagę przy projektowaniu działań skierowanych do starszych mieszkańców naszego regionu.

Osoby przy stoisku Srebrna Małopolska podczas prezentacji portalu Senioralna Małopolska.

Jednocześnie przypominamy, że do 11 kwietnia br. można zgłaszać uwagi do projektu programu Srebrna Małopolska 2030 na skrzynkę e -mailową srebrna.gospodarka@umwm.malopolska.pl lub osobiście w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Wielicka 72A, pok. 108 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00).

Projekt programu zamieszczony jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod likiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,418160,2023.htmlPrzejdź na górę