Przejdź do treści

Kultura
i turystyka

Forum Turystyki Senioralnej już wkrótce!

Baner informacyjny dotyczący ogólnopolskiej konferencji

Już w najbliższy wtorek, 13 czerwca 2023 r., odbędzie się w Krakowie ogólnopolska konferencja „Forum Turystyki Senioralnej” organizowana przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Konferencja odbywa się w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i stanowi jeden z kluczowych elementów programu „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce” opracowanego przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Program ten jest odpowiedzią na potrzeby w zakresie podejmowania działań zwiększających bezpieczeństwo turystów – seniorów. Niezwykle istotne jest upowszechnianie w tej grupie wiekowej zasad funkcjonowania rynku usług turystycznych, a jednocześnie aktywne promowanie rozwiązań sprzyjających podróżowaniu, które jest dedykowane osobom starszym. Ważnym aspektem ujętym w programie jest też podnoszenie kompetencji liderów organizacji senioralnych oraz gminnych rad seniorów w zakresie planowania i organizowania bezpiecznej aktywności fizycznej osób starszych poprzez turystykę.

Do udziału w Forum zaproszeni zostali liderzy organizacji prowadzących działalność na rzecz osób starszych, w tym uniwersytetów trzeciego wieku oraz gminnych rad seniorów, przedstawiciele administracji publicznej, świata nauki, organizacji turystycznych, przedsiębiorcy z branży turystycznej, a także media. W wydarzeniu weźmie udział ok. 100 osób.

Honorowym patronatem wydarzenie objął Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki.

Program wydarzenia można pobrać, klikając TUTAJ.

Logotyp Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Logotyp Ministerstwa Sportu i Turystyki
Logotyp Ministra Sportu i Turystyki
Plakat Forum Turystyki Senioralnej odbywającego się w dniu 13 czerwca 2023 r. w Krakowie-Łagiewnikach. Na plakacie znajdują się zdjęcia ilustrujące różne aktywności turystyczne dla seniorów oraz logotypy: Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako organizatora oraz Ministra Sportu i Turystyki jako patrona honorowego i Ministerstwa Sportu i Turystyki jako źródła współfinansowania zadania.


Przejdź na górę