Przejdź do treści

Informacje o przetwarzaniu danych

  • Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Małopolskie. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl.
  • Administrator będzie przetwarzać moje dane wyłącznie w celu przesyłania Newslettera Portalu Małopolska Senioralna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  • Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do subskrypcji Newslettera. Niepodanie danych osobowych będzie powodowało brak możliwości otrzymywania Newslettera Portalu Małopolska Senioralna.
  • Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu aż nie zrezygnuję z subskrypcji Newslettera. W każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji klikając w link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego Newslettera Portalu Małopolska Senioralna, którego będę otrzymywać.
  • Posiadam prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO.
  • Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych w tym np. dostawcom usług IT.
  • Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Administratorem jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Zgoda dotyczy przetwarzania moich danych osobowych zawartych w adresie mailowym w celu przesyłania Newslettera Portalu Małopolska Senioralna. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przejdź na górę