Przejdź do treści

Edukacja
i rozwój

Kolejna odsłona Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku” – zgłoś kandydata do nagrody!

Baner promujący 17. Małopolski Plebiscyt

Utalentowana malarka, działacz społeczny czy może pomysłowa organizatorka aktywności lokalnych – kto w tym roku zasłuży na tytuł? Rusza kolejna edycja Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”. Nie czekaj, już dziś zgłoś swojego kandydata!

Społecznik i pasjonat, realizator wielu inicjatyw na płaszczyźnie wędkarskiej oraz strażackiej, propagator współpracy międzypokoleniowej, utalentowany muzyk, zaangażowany w działalność społeczną…

Inicjatorka wielu przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności, autorka wierszy, książek, obrazów, uczestniczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkini Gminnej Rady Seniorów, prowadzi lokalny zespół śpiewaczy…

To tylko przykłady z wielorakiej aktywności i działań seniorek i seniorów zgłaszanych do Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”, organizowanego w Województwie Małopolskim już od 16 lat.

Konkurs ma na celu wyróżnienie tych seniorów, którzy pomimo wieku pozostają aktywni w ramach swojego środowiska, angażują się w działania na rzecz innych ludzi, animują społeczność lokalną, a ich doświadczenie życiowe, mądrość, pomysłowość przekładają się na skuteczne działania.

W Małopolsce dbamy o to aby tworzyć dla wszystkich mieszkańców regionu przestrzeń do dobrego, satysfakcjonującego życia, uwzględniając przy tym również potrzeby osób starszych. Kreujemy rozwiązania pozwalające na aktywność społeczną, kulturalną, a także zawodową małopolskich seniorów. Poprzez rozwój partycypacji najstarszych Małopolan, realizowane i planowane kierunki regionalnej polityki senioralnej odpowiadają w coraz większym stopniu na oczekiwania tej grupy społecznej

mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Jak zgłosić do tytułu „Seniorka i Senior Roku”?

Jak co roku, do udziału w Plebiscycie mogą zostać zgłoszeni mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy ukończyli 60 lat i aktywnie działają w organizacji pozarządowej, klubie seniora czy uniwersytecie trzeciego wieku, a swoim zaangażowaniem udowadniają, że są osobami poza stereotypem.

Kandydatki i kandydaci do tytułu Seniorki i Seniora Roku mogą być zgłaszani przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administrację publiczną oraz osoby fizyczne.

To inicjatywa Samorządu Województwa Małopolskiego, która już od wielu lat pozwala na odkrywanie nietuzinkowych seniorów i seniorki zamieszkujących nasz region. Dzięki tej akcji promowany jest pozytywny wizerunek osoby starszej jako osoby aktywnej pomimo wieku, działającej na rzecz środowiska lokalnego, rozwijającej swoje zainteresowania. Jeżeli znacie Państwo w swoim otoczeniu seniorów działających z pasją, którzy bezinteresownie angażują się w pomoc innym, zgłoście ich kandydatury do tegorocznej edycji plebiscytu

– dodaje wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 września 2023 r. o godz. 16:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (link do ogłoszenia).Przejdź na górę