Przejdź do treści

Zdrowie
i opieka

Kolejne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji!   

Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej w dniu 5 grudnia 2022 r. W centralnej części zdjęcia znajduje się wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka, obok niego siedzą Pani Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wioletta Wilimska oraz Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marta Mordarska. Przy stole siedzą też inni członkowie Rady. W tle rolap Małopolski.

W Małopolsce sprawy seniorów są niezwykle istotne. Ważny głos w kreowaniu polityki senioralnej regionu należy do Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

5 grudnia br. członkowie Rady III kadencji spotkali się ponownie, by poruszyć kwestie ważne dla małopolskich seniorów. Tym razem głównymi tematami dyskusji były wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 r. oraz założenia i efekty realizacji projektu „Małopolski TELE-ANIOŁ”.

Tematy te przybliżone zostały przez gości zaproszonych na posiedzenie Rady:

  • Panią Agnieszkę Szlubowską – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, która przedstawiła wybrane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
  • Pana Radosława Grochala – Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM, wraz z przedstawicielami partnerów projektu, Ks. Dr. Stanisławem Słowikiem Dyrektorem Naczelnym Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Panem Piotrem Bodzkiem – Prezesem Stowarzyszenia Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego w Suchej Beskidzkiej.
Zdjęcie ilustrujące posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej w dniu 5 grudnia 2022 r. Przy stole siedzą członkowie Rady. W tle rolap Małopolski.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2021 r. ponad 810 tys. mieszkańców województwa małopolskiego miało 60 lat lub więcej. Sytuacja demograficzna stanowi wyzwanie dla regionalnych polityk publicznych.

Projekt „Małopolski TELE-ANIOŁ” stanowi ważne wsparcie w zakresie usług opiekuńczych na terenie naszego województwa. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dziękujemy Członkom Rady za ich merytoryczny i cenny wkład w dyskusję!Przejdź na górę