Przejdź do treści

Edukacja
i rozwój

Konferencja Małopolska Lokalna – zaproszenie

Baner promujący konferencję #Małopolska Lokalna, która odbędzie się w dniu 7 września 2023 r. w Tarnowie, w Akademii Tarnowskiej

7 września 2023 r. w Tarnowie odbędzie się pierwsza konferencja z cyklu #Małopolska lokalna. W trakcie wydarzenia uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie, co stanowi siłę napędową obszarów wiejskich w Małopolsce, w jaki sposób można skutecznie komunikować się z obywatelem na temat ekologii oraz jakie są największe wyzwania dla Małopolski lokalnej.

Podczas spotkania główny nacisk zostanie położony na wątki związane ze zrównoważonym rozwojem Małopolski lokalnej, zwłaszcza w kontekście wyzwań demograficznych, środowiskowych oraz gospodarczych i zmieniającego się w związku z tym charakteru obszarów wiejskich i podmiejskich.

W sesjach inspiracyjnych uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w zakresie komunikacji instytucji z obywatelem na temat ekologii. Będzie też możliwość skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Podczas konferencji zostaną również zaprezentowane wyniki badań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

W wydarzeniu weźmie udział Pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Wydarzenie organizuje Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły dotyczące konferencji oraz rejestracja na wydarzenie: www.obserwatorium.malopolska.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Plakat promujący konferencję #Małopolska Lokalna, która odbędzie się w dniu 7 września 2023 r. w Tarnowie, w Akademii Tarnowskiej; W programie m.in. co stanowi siłę napędową obszarów wiejskich w Małopolsce? Obywatel a ekologia; środowisko, gospodarka, a przede wszystkim człowiek; jak komunikować się obrazem?


Przejdź na górę