Przejdź do treści

Zdrowie
i opieka

Konsultacje społeczne Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030

Fragment okładki Programu Strategicznego Srebrna Małopolska 2030; na zdjęciu znajduje się para uśmiechniętych seniorów z laptopem ustawionym na stole przed nimi.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030.

Konsultacje społeczne rozpoczęły się w dniu 15 lutego 2023 r. i potrwają do 11 kwietnia 2023 r. W tym czasie zaplanowano spotkania konsultacyjne: w Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie. O szczegółach przeczytają Państwo poniżej.

Program strategiczny Srebrna Małopolska 2030

Od lat obserwujemy postępujący proces starzenia się społeczeństwa – w Europie, w Polsce i w naszym regionie. W odpowiedzi na ten proces samorząd województwa od dawna buduje i wdraża regionalną politykę senioralną. Działania na rzecz seniorów są priorytetem w wielu opracowywanych programach i przedsięwzięciach. Nigdy wcześniej jednak nie opracowano programu strategicznego dedykowanego osobom starszym i kreowaniu środowiska im przyjaznego.

Celem nadrzędnym Programu Srebrna Małopolska 2030 jest zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym. Ma on charakter polityki horyzontalnej – czyli takiej, która obejmuje różne obszary, w których funkcjonuje osoba starsza.

Do kogo skierowane są konsultacje społeczne Programu?

Jak każdy program strategiczny tak i Srebrna Małopolska 2030 podlega procesowi konsultacji społecznych. Innymi słowy, otwiera się dialog pomiędzy instytucją prowadzącą politykę publiczną a mieszkańcami, której ta polityka dotyczy. W przypadku programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030 głównymi odbiorcami przyszłych działań są starsi Małopolanie, organizacje reprezentujące środowisko seniorskie, a także przedsiębiorcy i samorządowcy lokalni.

W proces konsultacyjny Programu pragniemy włączyć jak najszersze grono mieszkańców, samorządowców i partnerów społeczno-gospodarczych, wsłuchując się tym samym w głosy osób mających różne spojrzenie na Małopolskę w kontekście wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi i starzejącym się społeczeństwem naszego regionu.

– mówi Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Jak będą wyglądać konsultacje społeczne Programu?

Planowane są trzy spotkania:

  • w Nowym Sączu – 2 marca 2023 r. w godzinach 12.15 – 15.00 (Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, Nowy Sącz);
  • w Krakowie – 9 marca 2023 r. w godzinach 9.00 – 14.00 (Muzeum Armii Krajowej, ul. Wita Stwosza 12);
  • w Tarnowie – 31 marca 2023 r. w godzinach 11.00 – 15.00 (Sala Lustrzana w budynku Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Wałowa 10, Tarnów).

Uwagi do programu będzie można zgłaszać e-mailowo za pośrednictwem skrzynki pocztowej srebrna.gospodarka@umwm.malopolska.pl oraz osobiście w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Wielicka 72A, pok. 112 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00).

Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030 wraz z treścią Programu oraz wzorem formularza znajdą Państwo na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,418160,2023.htmlPrzejdź na górę