Przejdź do treści

Kultura
i turystyka

Małopolska. Kultura Wrażliwa

Okładka oferty o kulturze wrażliwej

Małopolskie muzea, teatry i centra kultury są coraz bardziej przyjazne i przystosowane do potrzeb odbiorców ze szczególnymi potrzebami. Dzięki Kulturze Wrażliwej powstają spektakle i koncerty adresowane do osób zaburzeniami wzroku, słuchu lub ruchu, w tym seniorów.

Małopolska. Kultura Wrażliwa to projekt zainicjowany przez Województwo Małopolskie i realizowany wspólnie z Małopolskim Instytutem Kultury, instytucją kultury Województwa Małopolskiego.

Rolę koordynatora pełni Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM.

Działania podejmowane w projekcie koncentrują się na dwóch polach:

  • tworzeniu nowej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.
  • kształceniu kadr instytucji kultury w zakresie technik i metod udostępniania tekstów, przestrzeni i wydarzeń kulturalnych osobom z dysfunkcjami sensorycznymi w obszarze profesjonalnej obsługi klienta z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Do uczestnictwa w projekcie zaproszono instytucje, których organizatorem jest samorząd województwa małopolskiego. W ramach projektu, 23 wojewódzkie instytucje kultury otrzymały świadectwa dostępności, które potwierdzają dostosowanie ich oferty do osób z niepełnosprawnościami, w tym seniorów. 

Wykaz małopolskich instytucji kultury oraz ofertę adresowaną do osób ze specjalnymi potrzebami znajdziesz na stronie kulturawrazliwa.pl/dostepnosc.

Sprawdź również dane adresowe instytucji kultury w Twojej okolicy. W tym celu przejdź do Wyszukiwarki wsparcia seniorów.

Uczestnictwo w kulturze nie powinno być przywilejem, tylko prawem. I naszym wspólnym obowiązkiem jest uczynić wszystko, żeby dostęp do nie mieli wszyscy, na tych samych zasadach.


Więcej informacji znajdziesz na naszym portalu w artykule – Małopolska. Kultura wrażliwa.

Serdecznie zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu „Małopolska. Kultura Wrażliwa”.Przejdź na górę