Przejdź do treści

Zdrowie
i opieka

Programy profilaktyki zdrowia

Jabłko i stetoskop

Ludzie nie zaczynają chorować dopiero w starszym wieku, choroby wieku senioralnego zaczynają się 20-30 lat wcześniej, odpowiednio wcześnie można im zapobiegać. Dzięki odpowiedniemu stylowi życia oraz odpowiednio wczesnej profilaktyce, schorzenia mogą być mniej nasilone i wystąpić znacznie później, a seniorzy mogą dłużej być samodzielni i cieszyć się lepszą jakością życia.

Sprawdź, jakie programy profilaktyki zdrowia adresowane są do osób dojrzałych w Małopolsce. Możesz z nich skorzystać, by lepiej chronić swoje zdrowie. Listę programów będziemy rozszerzać. Pamiętaj, że lepiej zapobiegać niż leczyć!


Zadbaj o swoje serce po czterdziestce” – Małopolski program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca

O programie

Choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym choroba niedokrwienna serca, udar mózgu i miażdżyca, są głównymi przyczynami zachorowalności, niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności w Polsce i na świecie.

W 2022 roku rozpoczęła się realizacja nowego programu profilaktycznego, w ramach którego co najmniej 800 Małopolan skorzysta z darmowych badań laboratoryjnych oraz konsultacji lekarskich mających na celu wczesną profilaktykę i diagnostykę pod kątem występowania choroby niedokrwiennej serca.

Okres realizacji programu: 21.04.2022r. – 31.12.2022r.

Poprzez przeprowadzoną wczesną diagnostykę, wdrożenie działań korygujących czynniki ryzyka oraz interwencję edukacyjną planuje się uzyskać istotną redukcję ryzyka rozwoju choroby wieńcowej u uczestników.

Realizatorem programu w drodze otwartego konkursu ofert został wybrany Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Dla kogo

Do programu zostaną włączone osoby powyżej 40. roku życia:

 • kobiety w wieku 40-59 lat,
 • mężczyźni w wieku 40-64 lat
 • z terenu województwa małopolskiego, bez rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca, które nie przebyły zawału serca i/lub udaru mózgu oraz nie leczyły się w ciągu ostatnich pięciu lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego.

W ramach programu „Zadbaj o swoje serce po czterdziestce” bezpłatnie zostaną wykonane:

 • badania laboratoryjne,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • edukacja profilaktyczna,
 • diagnostyka pogłębiona u osób z licznymi czynnikami ryzyka.

Osoby zainteresowane programem będą miały możliwość rejestracji swojego uczestnictwa za pośrednictwem telefonu 12 614 333 35 lub maila: sercepo40@szpitaljp2.krakow.pl

Więcej informacji i zapisy na stronie realizatora programu.


Odważ się na zdrowie” – Zapobieganie otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego

O programie

Od 2017 roku w Małopolsce jest realizowany program prewencyjny pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”. 

Celem programu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców Małopolski poprzez redukcję masy ciała u osób z nadwagą i otyłością.

Program w perspektywie długofalowej służyć ma zapobieganiu chorobom przewlekłym takim jak: cukrzyca typu II, choroby układu krążenia, nadciśnienie, miażdżyca czy zwyrodnienia całego układu kostno – stawowego.

Osoby zakwalifikowane do programu zostaną objęte 12 tygodniową multidyscyplinarną opieką, w skład której wchodzą 3 komponenty: dietetyczny, aktywności fizycznej oraz psychologiczny.

W 2022 roku realizatorami programu są dwa podmioty lecznicze:

 • Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Dla kogo

Realizatorzy dokonują rekrutacji pacjentów według ustalonych zasad:

Kryteria włączenia:

 • wiek od 18 do 60 lat w przypadku kobiet i od 18 lat do 55 lat w przypadku mężczyzn – takie określenie kryterium wieku uzasadnione jest występowaniem u takich osób umiarkowanego lub niskiego ryzyka chorób przewlekłych oraz możliwością uzyskania najlepszego efektu profilaktycznego bez użycia farmakoterapii
 • BMI ≥ 25 kg/m2 i ≤ 45 kg/ m2

Kryteria wykluczenia:

 • cukrzyca wymagająca farmakoterapii,
 • ciężkie, nie poddające się leczeniu nadciśnienie tętnicze,
 • zdiagnozowana choroba niedokrwienna serca,
 • niewydolność krążenia,
 • niedoczynność lub nadczynność tarczycy niewyrównana,
 • choroba/zespół Cushinga,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • padaczka,
 • sterydoterapia doustna,
 • dysfunkcja układu ruchu uniemożliwiająca wykonywanie ćwiczeń.

Kwalifikację do programu przeprowadzają lekarze jednostki realizującej zadanie. Dobór uczestników odbywać się będzie przy aktywnej współpracy z lekarzami POZ i poradniami specjalistycznymi.

Więcej informacji oraz zapisy na stronach Realizatorów:

Zakopane: https://rehabilitacja.zakopane.pl/2021/05/26/zdrowy-styl-zycia-to-podstawa/

Wadowicehttps://zzozwadowice.pl/zzoz-w-wadowicach-realizatorem-programu-pn-zapobieganie-nadwadze-i-otylosci-wsrod-mieszkancow-woj-malopolskiego/


Programy profilaktyki zdrowia finansowane ze środków NFZ w Małopolsce

Programy onkologiczne

Nowotwory złośliwe są, po chorobach układu krążenia, drugim pod względem częstości zabójcą Polaków. Dotychczasowe trendy epidemiologiczne wskazują, że w obecnym stuleciu wysuną się na pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów w Unii Europejskiej i Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z programami finansowanymi ze środków NFZ realizowanymi na terenie Małopolski.

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Program jest przeznaczony dla kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego.

Badanie można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Więcej informacji na temat programu i listę placówek realizujących badania znajdziesz na stronie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.

Program Profilaktyki Raka Piersi

Badania mammograficzne obejmują kobiety w wieku 50 – 69 lat, które w ostatnich 24 miesiącach nie wykonywały mammografii w ramach programu.

Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania. Panie z określonej grupy wiekowej zgłaszają się do jednej z wybranych przez siebie placówek.

Więcej informacji na ten temat programu i lista placówek realizujących badania znajdziesz na stronie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.

Pakiet onkologiczny – wykaz placówek 

Każdy pacjent w chwili zauważenia niepokojących objawów mogących sugerować obecność nowotworu powinien skorzystać z możliwości wizyty u lekarza specjalisty, który wyjaśni niepokojące objawy oraz podejmie właściwe decyzje.

Wykaz placówek Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Leczenia Szpitalnego realizujących „Pakiet onkologiczny” zajdziesz na stronie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (pochp)

Poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POChP adresowane jest do osób pomiędzy 40. a 65. rokiem życia, które nie miały wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w okresie ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy).

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Adresatami programu są w szczególności osoby dorosłe obciążone czynnikami ryzyka, zadeklarowane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w tym roku będące w 35, 40, 45, 50. oraz 55. roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

Badania można wykonać u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bez skierowania, który zbada min. poziom cholesterolu i glukozy we krwi oraz oceni ryzyko zachorowań na te choroby.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.


Inne programy zdrowotne realizowane dla mieszkańców regionu

Program Badań Przesiewowych Jelita Grubego

Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego (PBP) jest zadaniem Narodowej Strategii Onkologicznej

Badanie profilaktyczne należy wykonać między 55. a 64. rokiem życia

Udział w badaniu mogą wziąć osoby, które otrzymały zaproszenie na przesiewową kolonoskopię.

Osoby które nie otrzymały dotychczas zaproszenia najprawdopodobniej otrzymają je w najbliższych latach. Poza tym w części ośrodków PBP istnieje również możliwość poddania się badaniu BEZ ZAPROSZENIA (w ramach tzw. „programu oportunistycznego”), pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikujących do programu:

 • 50-65 lat bez objawów,
 • 40 -49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,
 • 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha, z potwierdzeniem rozpoznania z poradni genetycznej,
 • 20-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP, w tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z poradni genetycznej.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronie Programu Badań Przesiewowych.

Regionalne Programy Zdrowotne

Mieszkańcy województwa małopolskiego mogli wziąć również udział w bezpłatnych programach profilaktycznych współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Więcej na ten temat piszemy na stronie profilaktykawmalopolsce.pl.

Na poziomie regionalnym nie zabraknie też dofinansowania na ochronę zdrowia, w tym programy profilaktyczne i edukacje prozdrowotną w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 r.

Najświeższe informacje na temat programów profilaktyki i promocji zdrowia finansowanych z budżetu województwa oraz środków unijnych znajdziesz na oficjalnym portalu o profilaktyce zdrowia w Małopolsce.Przejdź na górę