Przejdź do treści

Edukacja
i rozwój

Szkoła @ktywnego Seniora

Seniorka korzystająca ze smartfona. W tle znajduje się laptop, na którym wyswietla się prezentacja dotyczaca Dysku Google.

Sprawny umysł jest równie ważny i lepiej funkcjonuje, podobnie jak wyćwiczone ciało. Wiele osób nierzadko dopiero na emeryturze znajduje czas na naukę i poszerzanie swojej wiedzy. Często szansa ta została im odebrana w burzliwych czasach ich młodości. „Szkoła @ktywnego Seniora” realizowana w sposób ciągły od 2007 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie to miejsce, które taką szansę przywraca.

Geneza i idea przewodnia S@S

„Szkoła @ktywnego Seniora jest pierwszym w Polsce innowacyjnym programem edukacyjnym, przeznaczonym dla osób starszych, którego formuła opiera się na długofalowym partnerstwie instytucji kultury i organizacji pozarządowej.

Przedsięwzięcie jest autorskim programem partnerskim realizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, instytucję kultury Województwa Małopolskiego, od 2007 roku wraz z Towarzystwem Polsko – Niemieckim w Krakowie.

Inicjatywa wpisuje się w misję Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, której jednym z celów jest propagowanie idei uczenia się przez całe życie.

S@S to wszechstronne, wielokierunkowe działania „z” seniorami, a nie „dla” seniorów, których głównym założeniem jest integracja środowiska, udoskonalanie metod uczenia osób dorosłych, wykorzystanie nowych technologii oraz promowanie dialogu pokoleniowego.

W programie duży nacisk kładzie się na budowanie więzi rówieśniczych i międzypokoleniowych, w tym wdrażanie idei woluntariatu edukacyjnego.

Ideą przewodnią S@S jest wspólne uczenie się ludzi w różnym wieku – międzypokoleniowość w edukacji oraz łączenie edukacji z rozrywką może przynosić zaskakujące efekty i być prawdziwym paliwem dla innowacji.

Wykorzystując wolontariat młodych trenerów, bibliotekarzy i studentów krakowskich uczelni, uczy się seniorów korzystania m.in. z Internetu, poczty elektronicznej, tworzenia prezentacji multimedialnych czy stron internetowych. Stosuje się niekonwencjonalne metody nauczania od poznawania komputera w celu robienia składu książek autorstwa samych uczestników S@S po udział w międzynarodowych spotkaniach trenerskich i Olimpiadach Komputerowych Seniorów.

Szkoła @ktywnego Seniora logotyp

S@S wśród najlepszych w regionie i Europie

Program cieszy się dużym zainteresowaniem i popularnością w środowisku małopolskich seniorów. Uczestnikami programu są osoby powyżej 50 roku życia. Wszystkie działania dla jego uczestników są bezpłatne. Od 2007 roku wzięło w nich udział ponad 7 500 osób. W ramach programu odbyło się ok. 3300 wykładów, warsztatów, szkoleń i innych wydarzeń adresowanych do osób w dojrzałym wieku.

Poprzez realizację tego programu Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie odgrywa istotną rolę w edukacji cyfrowej i obywatelskiej osób starszych w Małopolsce oraz przyczyna się do zmiany stereotypów związanych ze starością poprzez promowanie szeroko rozumianego aktywnego starzenia się

W ramach programu uczestnicy brali udział m.in. w:

  • warsztatach, kursach obsługi komputera i korzystania z Internetu , tworzenia prezentacji multimedialnych, stron internetowych itp.,
  • Międzynarodowych Olimpiadach Seniorów (2008-2012) i Międzynarodowych Olimpiadach Sportowych,
  • kursach nauki języków obcych i spotkaniach z wolontariuszami native speaker, m.in. z Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Francji.
  • konferencjach krajowych i międzynarodowych dotyczących roli nowych technologii w podnoszeniu jakości życia osób starszych,
  • redagowaniu książek.

Program stał się „dobrą praktyką”, z której doświadczeń czerpią liczne inne instytucje i organizacje działające na tym polu w kraju i zagranicą.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie za działania realizowane w ramach Programu S@S została wpisana m.in. do Złotej Księgi Dobrych Praktyk Rzecznika Praw Obywatelskich RP (2015 r.), została laureatem w kategorii „Najlepsza organizacja” w konkursie ogłoszonym przez Polską Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”, a także uznana przez Komisję Europejską za jedną z najlepszych inicjatyw skierowanych do osób starszych w Europie (2012 r.).

Więcej informacji znajdziesz na stronie Programu S@S.

Serdecznie zapraszamy również do odwiedzenia witryny internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.Przejdź na górę