Przejdź do treści

Edukacja
i rozwój

Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej, widok całej sali

6 marca 2024 roku odbyło się kolejne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji, podczas którego przedstawicielka Instytutu Książki pani Agnieszka Lewandowska oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej pani Ewa Fiszbach opowiedziały o ofercie dla seniorów z zakresu czytelnictwa. Dyskusyjne Kluby Książki oraz program „Szkoła @ktywnego seniora” to niesamowita przestrzeń do rozwoju aktywności seniorów.

Czym są Dyskusyjne Kluby Książki

DKK działają przy bibliotekach publicznych, mogą także działać przy innych instytucjach (np. bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych, bibliotekach uczelni wyższych, bibliotekach parafialnych, domach kultury, przedszkolach, aresztach, więzieniach, klubach sportowych, fundacjach, stowarzyszeniach itp.) we współpracy z biblioteką publiczną.

Województwo małopolskie ma najbardziej rozwiniętą sieć DKK, na jego terenie działa aż 177 Dyskusyjnych Klubów Książki (89 dla dzieci i młodzieży oraz 88 dla dorosłych).

Szkoła @ktywnego Seniora

Jest to program partnerski realizowany od 2007 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie i Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie.

Zajęcia prowadzone w roku 2023/24 obejmują m.in.: gry planszowe, obsługę smartfona, warsztaty świąteczne, zajęcia z fotografii, jogę twarzy, zajęcia językowe.

Zachęcamy do korzystania z oferty Instytutu Książki oraz  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Innowacje społeczne

Wspieraniu funkcjonowania i aktywności osób starszych służą także innowacje społeczne, takie jak: Merkury – symulator kiosków samoobsługowych, Senior CUDER, BaWita czy Telerehabilitacja oddechowa – inkubowane w ROPS w Krakowie.

Innowacyjne rozwiązania wypracowane w ciągu ośmiu lat współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z licznymi podmiotami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz osobami prywatnymi, zostały zaprezentowane przez panią Anitę Parszewską,  Kierownik Działu Innowacji Społecznych ROPS Kraków. Spotkanie było także okazją do podsumowania działań podejmowanych przez Członków Rady w 2023 roku oraz do dyskusji o planach na przyszłość.

Członkowie Rady ds. Polityki Senioralnej podczas posiedzenia


Przejdź na górę