Przejdź do treści

Zdrowie
i opieka

Spotkanie konsultacyjne na temat wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia

Uczestnicy spotkania konsultacyjnego

Województwo Małopolskie uczestnikiem rozmów na temat wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla Krajowych Programów Miast i Społeczności przyjaznych starzeniu w kontekście sytuacji nadzwyczajnych.

Z inicjatywy WHO i Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 20 – 21.03.2023 r. w Krakowie odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla Krajowych Programów Miast i Społeczności przyjaznych starzeniu w kontekście sytuacji nadzwyczajnych.

Konferencja zgromadziła szerokie grono ekspertów z różnych sektorów, w tym przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego wraz z licznymi działaczami społecznymi o międzynarodowej renomie. W spotkaniu wzięli udział Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Przedmiotem konsultacji zgromadzonych ekspertów była identyfikacja i rozwiązywanie problemów osób starszych, w tym uchodźców, w kontekście trwającej sytuacji kryzysowej w Ukrainie. Rozważane podejścia i rozwiązania uwzględniały zarówno potrzeby osób starszych ze środowisk miejskich, jak i wiejskich.

Polska, podobnie jak wiele innych krajów europejskich, doświadcza znacznych zmian demograficznych, spowodowanych czynnikami, takimi jak zmiany współczynników dzietności, umieralności i trendów migracyjnych. Szacunki wskazują, że do 2030 roku 28,8% ludności Polski będzie miało powyżej 60 lat, a do 2050 roku ta grupa wiekowa będzie stanowiła około 40% populacji. Tak drastyczna zmiana demograficzna oznacza konieczność radykalnego przemyślenia i przeprojektowania polityki lokalnej w celu przygotowania się na przyszłość.

W ubiegłym roku przemieszczanie się na dużą skalę uchodźców z Ukrainy przyniosło nowe wyzwania w zakresie integracji społeczności i świadczenia usług umożliwiających zdrowe i satysfakcjonujące życie populacji starszych osób mieszkającej obecnie w Polsce. Zarówno WHO, jak i polskie miasta oraz gminy należące do Globalnej Sieci Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym Światowej Organizacji Zdrowia (GNAFCC) są zaangażowane w zaspokajanie potrzeb starszych uchodźców oraz szerszej populacji w Polsce i poza nią.

Wiele polskich miast już teraz pracuje nad tym, aby odpowiedzieć na potrzeby środowiska osób starszych, promując tworzenie rozwiązań przyjaznych dla osób starszych oraz ułatwiając wzajemną wymianę informacji i rozwijanie kompetencji.

Konferencja wzmocniła więzi pomiędzy polskimi i międzynarodowymi członkami Globalnej Sieci Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym (GNAFCC), tworząc podstawy do opracowania Krajowego Programu Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym w Polsce, w wykorzystaniu pozytywnych przykładów z innych państw, w których działają aktywne programy krajowe. Na spotkaniu doświadczeniami dzielili się m. in. przedstawiciele Irlandii, Mołdawii, Norwegii, Słowenii i Wielkiej Brytanii.

Źródło: https://pap-mediaroom.pl/polityka-i-spoleczenstwo/konferencja-swiatowej-organizacji-zdrowia-who-w-krakowie-dotyczacaPrzejdź na górę