Przejdź do treści

Zdrowie
i opieka

Tele-Anioł – nowa edycja projektu

Senior z młodą kobietą oraz grafiką opaski Tele-Anioła

Już wkrótce osoby starsze i niesamodzielne znów będą mogły skorzystać ze znanego już i cenionego małopolskiego projektu Tele-Anioł. Zarząd Województwa właśnie podjął uchwałę o sposobie wyboru projektów związanych z teleopieką. Przedsięwzięcie o wartości 148 mln zł dofinansowane jest ze środków europejskich.

Czym jest Tele-Anioł?

Osoby, które zakwalifikują się do uzyskania wsparcia będą mogły skorzystać z usług opiekuńczych i zorganizowanej pomocy sąsiedzkiej, a także z nowoczesnych form opieki zdalnej (telemedycyna i teleopieka).

Dla potrzebujących czynne będzie całodobowe Centrum Teleopieki. Otrzymają oni tzw. opaski życia lub inne dostosowane do indywidualnych potrzeb urządzenia z funkcją SOS, dzięki którym szybko i w prosty sposób będą mogli wezwać pomoc.

Drugim elementem projektu będą Indywidualne Plany Wsparcia i Opieki obejmujące opiekę specjalistyczną i sąsiedzką.

Ponadto pilotażowo zostanie wprowadzona opieka zdalna i monitoring stanu zdrowia beneficjentów za pomocą nowoczesnych urządzeń, konsultacji telefonicznych oraz rozmów wideo.

Kolejnym elementem wsparcia w ramach Tele-Anioła będzie opieka wytchnieniową mająca na celu odciążenie opiekunów osób niesamodzielnych.

Poprzednia edycja

Wcześniejsza, ciesząca się ogromną popularnością edycja Tele-Anioła, realizowana była w latach 2018-2022. Jej uczestnicy także otrzymali opaski życia i mogli korzystać ze wsparcia całodobowego Centrum Teleopieki. Ponadto dla beneficjentów opracowane zostały Indywidualne Plany Wsparcia i Opieki. Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym mogły też skorzystać z usług opiekuńczych we własnym domu. Co ważne, działań nie zaprzestano w czasie epidemii Covid-19, gdyż zostały one dostosowane do obowiązujących wymogów.

Kto realizuje projekt

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu będzie Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Więcej informacji o usłudze znajdą Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.Przejdź na górę