Przejdź do treści

Opieka geriatryczna


Dla kogo?

Geriatria jest dziedziną medycyny zajmującą się schorzeniami wieku podeszłego. W Polsce świadczenia opieki geriatrycznej przeznaczone są dla osób powyżej 60 roku życia. W organizmie osoby starszej zachodzą liczne zmiany fizjologiczne oraz mogą się rozwijać choroby typowe dla tego wieku, jak nadciśnienie,  choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroby zwyrodnieniowe stawów czy depresja. Częstym problemem jest przyjmowanie jednocześnie wielu leków, których interakcje powodują niekorzystne konsekwencje dla zdrowia. Dlatego też opieka geriatryczna nie polega na leczeniu konkretnej choroby, lecz ma na celu objęcie pacjenta całościową opieką, łączącą farmakoterapię, dietetykę, wsparcie psychologiczne i psychiatryczne, a także fizjoterapię.


Formy opieki geriatrycznej

Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki geriatrycznej realizowane są poprzez:

 1. Poradnie geriatryczne (ambulatoryjna opieka geriatryczna);
 2. geriatryczne wizyty domowe (domowa opieka geriatryczna);
 3. szpitalne oddziały geriatryczne (leczenie szpitalne);
 4. dzienne oddziały geriatryczne;
 5. konsultacyjne wizyty geriatryczne w zakładach leczniczych.

Zakres świadczeń

Poradnie geriatryczne zapewniają kompleksową opiekę zdrowotną pacjentom w wieku podeszłym i propagowanie profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów.

Do poradni geriatrycznej kierowani są pacjenci, u których występują choroby typowe dla wieku podeszłego, takie jak: zaburzenia pamięci i nastroju, osteoporoza, zaburzenia funkcji zwieraczy (nietrzymanie moczu), skłonność do upadków, zaburzenia odżywiania. Profilaktyka natomiast ma na celu identyfikację szkodliwych czynników i zapobieganie im.Poradnie geriatryczne działają w zespołach poradni specjalistycznych, podmiotach leczniczych posiadających oddział geriatrii, w dziennych ośrodkach opieki geriatrycznej albo jako samodzielne placówki. Na oddziałach geriatrycznych prowadzona jest kompleksowa diagnostyka oraz leczenie pacjentów w zaawansowanym wieku. Praca zespołu specjalistów, w tym lekarzy, pielęgniarek, rehabilitanta i psychologa pozwala na wykrywanie i leczenie  schorzeń, a także zapobieganie im.


Ocena stanu zdrowia pacjenta

Pacjenci geriatryczni poddawani są całościowej ocenie geriatrycznej (COG). Obejmuje ona sprawdzenie zakresu zaburzeń oraz ustalenie toku leczenia, rehabilitacji i opieki.

COG obejmuje sprawdzenie następujących aspektów:

 • słuch i wzrok
 • stan skóry
 • stany depresyjne
 • dolegliwości bólowe
 • wpływ zażywanych leków na stan zdrowia i samopoczucie
 • wyniki badań 
 • zaburzenia pamięci
 • problemy z poruszaniem się
 • sytuacja rodzinna i społeczna 

Po przeprowadzeniu wywiadu oraz analizie wyników badań lekarz wyznacza priorytety dalszego postępowania.


Ścieżka postępowania

Aby dostać się do poradni geriatrycznej, pacjent musi posiadać skierowanie od lekarza POZ lub dowolnego specjalisty działającego w ramach NFZ. Skierowanie może być również wystawione przy wypisie ze szpitala.

Natomiast przyjęcie na oddział geriatryczny następuje po uzyskaniu skierowania lekarskiego lub bezpośrednio ze szpitalnego oddziału ratunkowego.

Na oddziale geriatrycznym prowadzona jest diagnostyka oraz leczenie chorób wieku podeszłego, takich jak zespół otępienny, zaburzenia chodu i równowagi czy zespoły bólowe układu kostno-stawowego.


Oddziały/poradnie w regionie

W Małopolsce funkcjonuje 6 oddziałów geriatrycznych: w Krakowie w szpitalu MSWiA, Szpitalu Uniwersyteckim, Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego oraz w szpitalach powiatowych w Wadowicach, Gorlicach i Brzesku.

Ponadto istnieje 15 poradni geriatrycznych, z czego 10 działa w Krakowie, dwie w Tarnowie oraz po jednej w Gorlicach, Limanowej i Tuchowie.Wykaz i dane adresowe placówek zamieszczamy TUTAJ.

Przejdź na górę