Przejdź do treści

Edukacja
i rozwój

Województwo Małopolskie wspiera świetlice wiejskie

Starsza osoba wykonuje pracę plastyczną

W każdej miejscowości potrzebne jest miejsce spotkań mieszkańców, umożliwiające zarówno organizację różnorodnych zajęć czy oficjalnych spotkań, jak i integrację sąsiedzką. Miejscem takim są świetlice wiejskie oraz kluby i ośrodki kultury, gdzie mieszkańcy w każdym wieku mogą rozwijać swoje zainteresowania, spotykać znajomych czy po prostu miło spędzić czas.

Co ważne, świetlice odpowiadają na potrzeby seniorów, którzy często dysponują czasem wolnym, nie mają jednak możliwości uczestnictwa w wydarzeniach z dala od miejsca zamieszkania. Dlatego też chętnie korzystają z oferty lokalnych świetlic, uczestnicząc w spotkaniach klubu seniora, zajęciach edukacyjnych i imprezach kulturalnych.

Nabór już trwa

Już po raz trzeci Województwo Małopolskie wspiera finansowo działalność świetlic wiejskich. Wnioski o dotację w ramach naboru „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” gminy miejsko-wiejskie i wiejskie z terenu województwa mogą składać do 26 stycznia br.

Dofinansowanie przeznaczone jest nie tylko dla istniejących świetlic wiejskich, ale też innych miejsc wykorzystywanych na potrzeby spotkań mieszkańców, organizacji zebrań wiejskich, posiedzeń rad sołeckich, spotkań z władzami gminy czy innymi podmiotami działającymi na terenie sołectwa.

Każdy wniosek może otrzymać dofinansowanie w wysokości maks. 30 tys. zł, przy czym dotacja może pokryć do 50% kosztów, jeżeli świetlica znajduje się w miejscowości, w której siedzibę ma urząd gminy i do 70% w pozostałych miejscowościach. Łącznie Województwo Małopolskie zarezerwowało na ten cel kwotę 3 mln zł.

Na co można przeznaczyć środki

Gminy mogą przeznaczyć środki na prace budowlano-remontowe oraz zakup wyposażenia, w tym mebli, sprzętu RTV/AGD, akcesoriów kuchennych, kącików zabaw dla dzieci. Zakupione elementy wyposażenia muszą posiadać minimalną trwałość 5 lat. W ramach prac budowlano-remontowych można sfinansować zarówno zakup niezbędnych narzędzi, jak i samo wykonanie robót.

Gmina może zgłosić zapotrzebowanie na wsparcie dla dowolnej liczby świetlic. Co istotne, pierwszeństwo będą miały wnioski dotyczące zakupu elementów wyposażenia. Wszystkie rozliczane wydatki muszą być poniesione do końca roku 2024.

Do tej pory Województwo Małopolskie dofinansowało świetlice wiejskie w dwóch edycjach konkursu. W roku 2022 dotację uzyskały 83 gminy na łączną kwotę ponad 1,8 mln zł, natomiast rok później 107 gmin na łączną kwotę ponad 2,7 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Województwa Małopolskiego.Przejdź na górę