Przejdź do treści

Edukacja
i rozwój

XVII Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku” poznajemy nieprzeciętnych Małopolskich Seniorów

Laureaci Plebiscytu Poza Stereotypem - Seniorka i Senior Roku na scenie wśród innych osób

Już po raz 17 nagrodzeni zostali wyjątkowi seniorzy, wyróżniający się swoimi aktywnościami, pasjami, zaangażowaniem w realizację działań na rzecz seniorów. Podczas uroczystej Gali Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”, która odbyła się 23 listopada 2023r. w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, poznaliśmy Laureatów tego niezwykłego konkursu.

Uroczysta Gala Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku” oraz wieńczący ją koncert „Jesień z Kiepurą”, które zgromadziły ponad 700 uczestników, jest jedną z wielu inicjatyw skierowanych do Małopolskich Seniorów. Samorząd Województwa Małopolskiego realizując odpowiedzialną politykę senioralną od lat podejmuje działania mające sprzyjać rozwojowi jak najlepszych warunków do dobrego życia i aktywnego życia Seniorów, mając na uwadze ogromne znaczenie tej grupy społecznej dla rozwoju całego Regionu.

Małopolscy Seniorzy to osoby niezwykle aktywne, czemu dają wyraz poprzez uczestnictwo w licznych wydarzeniach o charakterze wojewódzkim, jak i lokalnym organizowanych przez samorządy, czy organizacje pozarządowe. Zajęcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, to tylko niektóre przykłady obszarów, w których przejawia się niegasnąca aktywność seniorów. Pełne uczestnictwo w życiu społecznym jest także możliwe poprzez udział osób starszych w licznych organizacjach senioralnych, klubach seniora, czy też gminnych radach seniorów. Sylwetki seniorów, których dziś poznaliśmy są przykładem na to, że chęć pomagania, pracy na rzecz drugiego człowieka czy obdarowywania innych swoimi talentami nie zna żadnych ograniczeń. Z takich wzorów powinniśmy korzystać na co dzień

– mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

W dotychczasowej historii plebiscytu Tytułem „Seniorki / Seniora Roku” nagrodzono łącznie już 32 osoby, 49 zostało wyróżnionych. Kolejne edycje plebiscytu udowadniają, że w Małopolsce nie brakuje seniorów aktywnych i zaangażowanych w życie społeczności lokalnych, działających w organizacjach pozarządowych, kościelnych, czy uniwersytetach III wieku, wspaniale przełamujących stereotypy związane z wiekiem.

Laureaci plebiscytu otrzymują znakomitą nagrodę – statuetkę wykonaną przez prof. dr hab.  Krzysztofa Nitscha – artystę, rzeźbiarza, związanego z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, znanego i cenionego w kraju i za granicą, laureata wielu nagród i wyróżnień.

Poniżej sylwetki Laureatów i Wyróżnionych w XVII edycji Plebiscytu:

Seniorka Roku XVII edycji plebiscytu:

Pani Paulina Tomczyk z Łuczyc w gminie Kocmyrzów-Luborzyca – zostaje osoba która jest ogromną propagatorką krzewienia tradycji lokalnej, uświetnia swoim śpiewem i wierszami większość gminnych uroczystości – zawsze z wielkim zaangażowaniem i w tradycyjnym stroju krakowskim. W ramach integracji międzypokoleniowej jest aktywną działaczką Koła Gospodyń Wiejskich Łuczyce, w którym promuje polskie tradycje. Śpiew jest jej największą pasją, którą na co dzień realizuje się w Zespole Serenada. Od lat z sukcesami bierze udział w Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego. Marzy o wydaniu płyty.

I wyróżnienie XVII edycji plebiscytu:

Pani Rozalia Kulasik z Jazowska w gminie Łącko – Od wielu lat aktywnie działa społecznie na terenie Sądecczyzny na rzecz upowszechniania kultury i tradycji Górali Łąckich oraz integracji międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej. Słuchaczka Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu. Uczestniczy w Dyskusyjnym Klubie Książki. Inicjatorka utworzenia Klubu Senior+ w Łącku. Zaangażowana w tworzenie „Almanachu Łąckiego” – półrocznika historyczno-kulturalno-społecznego.

Wyróżnienia XVII edycji plebiscytu :

Pani Stanisława Szumiec z Giebułtowa w gminie Wielka Wieś – Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów zaangażowana w podejmowanie działań na rzecz seniorów w ramach Wielko-Wiejskiej Akademii Seniora. Integruje i rozwija lokalne środowisko seniorów oraz angażuje się w działania charytatywne i oferuje wsparcie potrzebującym.

Pani Krystyna Ogorzałek z Mystkowa w gminie Kamionka Wielka – Od wielu lat podejmuje liczne działania na rzecz społeczności lokalnej, pełniąc m. in. funkcję Radnej Rady Gminy Kamionka Wielka, a także Członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Założycielka Stowarzyszenia Mystków-Wola. Zaangażowana w realizację przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej, w szczególności działań na rzecz seniorów oraz inicjatyw związanych z troską o środowisko lokalne.

Pani Jadwiga Marzec z Chełmca– Członkini Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu. Od roku 2017 corocznie wydaje książki, w szczególności dla dzieci, np. „Poszukiwacze Przygód – Traper i Lukier odkrywają Sądeckie”. Bierze udział w spotkaniach autorskich w przedszkolach, szkołach, bibliotekach, klubach seniora. W swojej działalności skupia się wokół popularyzacji czytelnictwa i promocji regionu. Zaangażowana w pomoc rodzinom z Ukrainy.

Pani Grażyna Kondracka z Tarnowa – Pomysłodawczyni i organizatorka wielu przedsięwzięć promujących zdrowie oraz aktywność psychiczną i fizyczną wśród seniorów. Promuje działania międzypokoleniowe. Organizuje wzajemne usługi sąsiedzkie polegające np. na doraźnej, wzajemnej pomocy wśród seniorów zrzeszonych w Międzyosiedlowym Centrum Aktywności Senioralnej „Złoty Wiek”.

Pani Elżbieta Kowal z Borzęcina – Założycielka Klubu Miłośników Książki, w ramach którego spotyka się z seniorami oraz czyta i omawia literaturę. W 2022 roku zainicjowała działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Borzęcin oraz była tłumaczem języka ukraińskiego, dzięki czemu w lokalnej społeczności przełamano bariery językowe.

Pani Anna Stożek z Niedźwiedzia – Fascynatka góralszczyzny i gwary góralskiej. Szczególnie interesuje ją życie i twórczość Władysława Orkana. Od 1999 roku pracuje społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedziu. Aktualnie pracuje nad dwoma nowymi książkami opisującymi OSP Niedźwiedź oraz Jana Bulasa „Żyjący w cieniu Władysława Orkana”. Angażuje się we wszystkie inicjatywy społeczne, szczególnie te dotyczące seniorów.

Senior Roku XVII edycji plebiscytu :

Pan Stefan Jucha z Krakowa – od bardzo wielu lat jest zaangażowanym społecznikiem, był kilkuletnim członek gminnej rady seniorów. Jako wolonatriusz zaangażował się w realizację badania dotyczącego problemów i zagadnień, z jakimi stykają się osoby starsze w jego gminie, wyniki badania wykorzystane będą w realizacji lokalnej polityki senioralnej. Ponadto jest też autorem licznych inicjatyw na rzecz seniorów, propagując rozwiązania przyjazne osobom starszym. Uczestnik licznych gremiów w których reprezentuje potrzeby seniorów, stając się ich oddanym rzecznikiem. Z ogromnym angażowaniem włączał się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, działając również na rzecz budowania mocnych i przyjaznych więzi.

I wyróżnienie XVII edycji plebiscytu:

Pan Aleksander Gucwa z Sękowej – Pasjonuje się sportem, fotografią i historią lokalną. Doprowadził do powstania pomnika poświęco­nego katastrofie lotniczej w Banicy-Krzywej. Napisał książkę o dwóch katastrofach lotniczych i rokrocznie pod pomnikiem lotników prowadzi lekcje patriotyczne dla młodzieży. Pełni rolę lokalnego opiekuna historii Gminy Sękowa i jej mieszkańców. Z niezwykłym zaangażowaniem dokumentuje fakty historyczne, a wiedzę o nich przekazuje młodemu pokoleniu.

Wyróżnienia XVII edycji plebiscytu :

Pan Stanisław Chowaniec z Grojca w gminie Oświęcim – Z myślą o potrzebach swojej wsi udziela się w różnych organizacjach, promując idee Stowarzyszenia Diabetyków oraz działając w strukturach Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć. Jednym z nich było stworzenie we wsi zespołu śpiewaczego „Grojczanie”, który jest niezwykle cenionym chórem Ziemi Oświęcimskiej i występuje na scenach lokalnych i ponadlokalnych, promując swoją wieś i gminę.

Pan Józef Plewniak z Bibic w gminie Zielonki – W pracy społecznej ostatnie kilka lat wraz z grupą seniorów z Bibic Bibiczanie poświęcił się kultywowaniu pięknych tradycji bibickich „Pucheroki”, sięgających początków XVIII wieku oraz starodawnej tradycji „Wesele Krakowskie z Bibic” – przedstawieniu, które angażuje 60 aktorów amatorów i ukazuje młodemu pokoleniu piękno lokalnej kultury ludowej.

Pan Franciszek Krupa z Szaflar – Jest aktywnym seniorem z gminy Szaflary, który bierze czynny udział w wielu ogólnopolskich wydarzeniach sportowych. Co roku uczestniczy także w Biegu Podhalańskim im. Jana Pawła II w Nowym Targu, który jest drugim największym biegiem narciarskim w Polsce. Postawą otwartości i wytrwałości w sportowych poczynaniach, zachęca młodzież oraz seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Pan Józef Świstak z Woli Dębińskiej w gminie Dębno – Muzyk-samouk grający na akordeonie i heligonce. Corocznie występuje w Przeglądzie Krakowskiego Wianka, a także ma za sobą koncerty na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej oraz liczne występy w Austrii. Inicjator Zakliczyńskiego Klubu Heligonistów i Harmonistów, z którym uczestniczy w życiu społecznym gminy, uświetniając swoimi występami okolicznościowe wydarzenia.

Patronat honorowy: Minister Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina

Partner wydarzenia: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie: https://filharmoniakrakow.pl/public/

Patronat medialny: https://glosseniora.pl/Przejdź na górę