Przejdź do treści

Zdrowie
i opieka

Zadbaj o swoje serce po czterdziestce

Infografika

W 2022 roku rozpoczęła się realizacja nowego programu profilaktycznego, w ramach którego co najmniej 800 Małopolan skorzysta z darmowych badań laboratoryjnych oraz konsultacji lekarskich mających na celu profilaktykę i diagnostykę pod kątem występowania choroby niedokrwiennej serca.

O programie

Celem Małopolskiego Programu Profilaktyki Choroby Niedokrwiennej Serca – „Zadbaj o swoje serce po czterdziestce” jest profilaktyka choroby niedokrwiennej serca poprzez identyfikację i kontrolę czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie chorób układu krążenia u mieszkańców Małopolski.

Beneficjentami programu będą osoby powyżej 40. roku życia mieszkające w Małopolsce. Badania będą świadczone kompleksowo i zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta z uwzględnieniem jego problemu zdrowotnego i możliwych do osiągnięcia efektów interwencji.

W ramach Programu bezpłatnie zostaną wykonane:

  • badania laboratoryjne,
  • konsultacje specjalistyczne,
  • edukacja profilaktyczna,
  • diagnostyka pogłębiona u osób z licznymi czynnikami ryzyka.

Uczestnicy, u których stwierdzone zostaną czynniki lub objawy mogące sugerować zwiększone ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca zostaną skierowani na dodatkowe specjalistyczne badania i konsultacje. Możliwe jest także wykonanie badania, które polega na ocenie wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych calcium score z zastosowaniem wielowarstwowego tomografu spiralnego. Jest to jedyne badanie, które faktycznie ocenia ryzyko zawału mięśnia sercowego na podstawie stopnia uwapnienia tętnic wieńcowych.

Dla kogo

Małopolski Program Profilaktyki Choroby Niedokrwiennej Serca – „Zadbaj o swoje serce po czterdziestce” skierowany jest do osób:

  • powyżej 40 roku życia: mężczyzn wieku 40-64 lat i kobiet w wieku 40-59 lat,
  • mieszkających na terenie województwa małopolskiego,
  • bez rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca, przebytego zawału serca i udaru mózgu.

Realizatorem Małopolskiego  Programu  Profilaktyki Choroby Niedokrwiennej Serca – „Zadbaj o swoje serce po czterdziestce” w drodze otwartego konkursu ofert został wybrany Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez:

Rekrutacja prowadzona będzie według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.profilaktykawmalopolsce.pl/programy-profilaktyczne/program-kardiologiczny

Głównymi przyczynami chorób serca i układu krążenia są: niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej, palenie papierosów, ale także uwarunkowania genetyczne i zaburzenia gospodarki lipidowej. Choroby te potrafią rozwijać się przez długie lata bez żadnych objawów, dlatego tak ważne jest wykonywanie regularnych badań profilaktycznych.

Pamiętajmy, że kondycja naszego serca zależy w dużej mierze od nas samych, a właściwa dieta i zdrowy styl życia są ważne w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia. Dbajmy o siebie!Przejdź na górę