Przejdź do treści

Edukacja
i rozwój

Zaproszenie na warsztaty

Serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe na temat projektów i technologii podnoszących jakość życia seniorów w ramach projektu Akcelerator Innowacji AHA

Serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe na temat projektów i technologii podnoszących jakość życia seniorów w ramach projektu Akcelerator Innowacji AHA. Warsztaty odbędą się w dniu 15 kwietnia w godz. 9:30-12:00 w Sali Konferencyjnej Nowe Herbewo przy ul. Lubelskiej 29 w Krakowie.

W celu uczestnictwa w spotkaniu należy zarejestrować się, korzystając z formularza zamieszczonego tutaj.

Jakie są cele projektu

Akcelerator Innowacji AHA to projekt, którego głównym celem jest identyfikowanie i wspieranie projektów i technologii „przyjaznych seniorom”.  Taki kierunek został nakreślony w działaniu pilotażowym zainicjowanym w ubiegłym roku i był realizowany w ramach Grupy Tematycznej Klastra LifeScience Kraków – Aktywne Zdrowe Życie i Starzenie Się.  

Dzięki współpracy wielu interesariuszy możliwe stało się poprawienie jakości komunikacji i koordynacji działań, co w dłuższej perspektywie przełoży się na jakość i trwałość rezultatów małopolskich projektów odpowiadających na potrzeby seniorów.

Drugim celem jest wyłanianie bardziej obiecujących innowacyjnych projektów i technologii z zamiarem zwiększania ich szans na uzyskanie finansowania i wdrożenie lub skalowanie. Nie zapominając o potrzebie integracji i koordynacji w przekroju całego środowiska, chcemy skupić się na drugim celu i konkretnych rezultatach w postaci przetestowanych i wdrożonych innowacyjnych rozwiązań. Zamierzamy to zrobić, wprowadzając w życie proces wyboru i akceleracji projektów i technologii przyjaznych seniorom,  koordynowany (monitorowany) w ramach Grupy Tematycznej AHA. Partnerami projektu wspieranego przez EIT Health są Województwo Małopolskie, Jagiellońskie Centrum Innowacji oraz Klaster LifeScience Kraków. 

Spotkania w ramach projektu

W pierwszej turze zaplanowaliśmy trzy spotkania:

  • Na pierwszym, w dniu 15 kwietnia br., porozmawiamy o założeniach i szczegółowych celach i kalendarzu programu Akceleratora oraz o roli, jaką odgrywać będą włączające się instytucje i eksperci.  
  • Drugie z zaplanowanych spotkań poświęcone będzie omówieniu potrzeb i zdefiniowaniu wyzwań, dla których będziemy chcieli znaleźć rozwiązania, zapraszając do tego pomysłodawców, innowatorów, startupy i małe przedsiębiorstwa.   
  • Na trzecie spotkanie zaprosimy również potencjalnych pomysłodawców, aby wspólnie pogłębić zrozumienie i znaczenie zdefiniowanych problemów i wyzwań. To pozwoli od samego początku ukierunkować rozwiązania i zwiększyć ich szanse na realizację.    

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Logo Klaster LifeScience


Przejdź na górę