Przejdź do treści

Zdrowie
i opieka

O kierunkach działań dla seniorów na najbliższe lata – Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej

Baner ilustrujący Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej z miniaturami zdjęć ze spotkania oraz logotypami ROPS oraz Srebrna Małopolska

3 lutego br. obradowała Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej. Członkowie Rady III kadencji spotkali się, by rozmawiać o polityce senioralnej regionu.

Podczas posiedzenia Pani Anna Mlost – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionu UMWM przedstawiała założenia Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030, który stanowić będzie uszczegółowienie Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” m.in. w zakresie zmian demograficznych i starzenia się populacji Małopolski, potrzeb zdrowotnych i opiekuńczych osób starszych, aktywizacji społecznej, zawodowej, kształtowania przestrzeni przyjaznej starzeniu itp. Podjęto ustalenia w zakresie konsultacji założeń programowych z zaproponowanymi przez Członków Rady środowiskami seniorskimi.

Zaprezentowane zostały ponadto planowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego działania na rzecz osób w wieku emerytalnym do realizacji w 2023 roku w formie otwartych konkursów ofert tj. „Aktywny Senior!” (II edycja) oraz „Wiek seniora, a wigor juniora”. Przestawiono założenia projektów wraz z planowanymi efektami. Realizacja działań w ramach obu konkursów zaplanowana została na lata 2023-2024, środki finansowe na ten cel przeznaczone przez Samorząd Województwa Małopolskiego wynoszą łącznie 2 000 000 zł.

Ponadto w trakcie posiedzenia omówiona została kampania informacyjno-edukacyjna na temat bezpieczeństwa stosowania leków i suplementów diety wśród seniorów pn. „Jak bezpiecznie stosować leki?” Członkowie Rady otrzymali ulotki informacyjne wraz z informacją nt. kolejnych działań związanych z realizacją kampanii związanych m.in. z organizacją konferencji edukacyjnej dla Seniorów. W ramach konferencji, która odbędzie się w II kwartale 2023 r. na terenie Krakowa zaplanowane zostały wykłady na temat m.in.: bezpiecznego stosowania leków, reakcji lekowych, prawidłowego żywienia wśród seniorów.

Członkowie Rady podjęli również ustalenia w zakresie kierunków priorytetowych działań Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów tematycznych, jakie zostaną podjęte w 2023 roku. Dzięki zaangażowaniu Członków Rady w ustalenie kierunków działań możemy się spodziewać kolejnych ciekawych i adekwatnych do potrzeb seniorów inicjatyw.Przejdź na górę