Przejdź do treści

Nasza misja

Misja portalu

MISJA PORTALU

Województwo Małopolskie poszukując nowych sposobów wsparcia społecznego seniorów na poziomie regionalnym i lokalnym oraz propagowania szeroko rozumianej polityki zdrowego i aktywnego starzenia się, zdecydowało się prowadzić portal informacyjno-społecznościowy www.senioralna.malopolska.pl

Portal adresujemy przede wszystkim do odbiorców w wieku „60 plus”. Mamy jednak nadzieję, że wszyscy, którzy będą go odwiedzać, znajdą w nim coś dla siebie Z naszego serwisu mogą skorzystać zwłaszcza Ci członkowie rodzin i opiekunowie, którzy na co dzień towarzyszą bliskim osobom starszym w miejscu zamieszkania, a także kadra pracująca i woluntariusze sprawujący opiekę nad seniorami w różnego typu ośrodkach wsparcia dziennego i placówkach opiekuńczo-leczniczych.

Misją zespołu pracującego nad portalem www.senioralna.malopolska.pl jest przekazywanie rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji prezentujących regionalną politykę senioralną i ofertę dla małopolskich seniorów w sposób przystępny i umożliwiający szybkie dotarcie do treści.

Poruszamy ważne i interesujące dla osób w wieku dojrzałym tematy z różnych dziedzin – od systemu wsparcia seniorów w Małopolsce, przez informacje o aktualnej ofercie aktywności i wydarzeniach skierowanych do najstarszych mieszkańców w regionie, po treści poradnikowe i lifestylowe związane z promocją zdrowego i aktywnego stylu życia seniorów.

Mamy nadzieję, że udostępnione przez nas narzędzia (np. „Zgłoś temat lub wydarzenie” w zakładce „O portalu”) oraz inne ciekawe funkcjonalności (np. wyszukiwarka wsparcia seniorów, możliwość subskrypcji newslettera) zachęcą wielu Czytelników do włączenia się w naszą społeczność i współtworzenia portalu.

Bardzo ważnym celem portalu jest dotarcie do osób, które nie mają Internetu. Najważniejsze elementy z portalu będą opracowywane w skróconych, jednostronicowych wersjach, aby można je było drukować i przekazywać dalej (zobacz – zakładka „Publikacje” – Infografiki do pobrania w menu głównym). Taki mechanizm samopomocy lokalnej „wydrukuj materiały – przekaż dalej – nie każdy ma Internet” pozwoli na dotarcie do tych osób starszych, które mają bardzo ograniczony kontakt z Internetem.

Nasz serwis od początku był i jest tworzony z myślą o poszukiwaniu i promowaniu alternatywnych, nowych i skutecznych sposobów i środków, które potencjalnie mogą zachęcać i wspierać osoby starsze, aby pozostały w dobrym zdrowiu tak długo, jak to możliwe i aby były aktywne w społeczeństwie tak długo, jak mogą i chcą.

Zespół redakcyjny


List okolicznościowy od Marszałka Województwa

Drogie Seniorki, Drodzy Seniorzy! Szanowni Państwo!

Witam na stronach nowo utworzonego portalu internetowego www.senioralna.malopolska.pl dedykowanego małopolskim seniorom i prezentacji regionalnej polityki senioralnej Województwa Małopolskiego.

Małopolanie będący w kwiecie wieku stanowią coraz liczniejszą grupę mieszkańców naszego regionu. Z myślą o nich samorząd województwa od wielu lat realizuje i finansuje liczne przedsięwzięcia oraz programy wspierania i aktywizowania osób starszych, koordynowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, które – jak ufam – są znakomitą odpowiedzią na potrzeby seniorów.

Flagowym przykładem troski o najstarszych mieszkańców regionu jest „Małopolski Tele-Anioł” – największy projekt teleopiekuńczy w Polsce. Ma on niebagatelne znaczenie w dobie pandemii i okresie postpandemicznym, kiedy bezpośredni dostęp do lekarza rodzinnego i opieki zdrowotnej jest znacznie utrudniony.

Bardzo duże zainteresowanie wspomnianymi programami i żywy odbiór, jakimi cieszy się oferta skierowana do małopolskich seniorów, w tym bogata oferta kulturalno-edukacyjna i turystyczno-rekreacyjna oraz specjalistyczne wsparcie w formie usług zdrowotnych i opiekuńczych realizowane przez wojewódzkie instytucje i ośrodki regionalne, motywują do dalszego działania i inspirują do podejmowania nowych twórczych inicjatyw.

Ważnym elementem regionalnej polityki senioralnej jest propagowanie szeroko rozumianego zdrowego i aktywnego starzenia się. W ramach realizacji tego celu samorząd wspiera istniejące i nowo powstające organizacje i instytucje działające na rzecz osób starszych (uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, domy dziennego pobytu, koła hobbistyczne) m.in. w ramach dotacji udzielanych z budżetu Województwa Małopolskiego.

Poszukując nowych sposobów wsparcia społecznego seniorów na poziomie regionalnym i lokalnym, w roku 2022, ogłoszonym w Małopolsce Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej, zdecydowaliśmy się otworzyć nowy serwis informacyjno-społecznościowy www.senioralna.malopolska.pl. Nasz portal adresujemy przede wszystkim do odbiorców w wieku 60 plus. Skorzystać z niego mogą również członkowie rodzin, opiekunowie i kadra pracująca na co dzień z seniorami, a także młodsze pokolenie, aby czerpać wiedzę, jak pomagać osobom starszym.

Oddany do Państwa dyspozycji serwis będzie służył jeszcze lepszej prezentacji tego, co Małopolska ma do zaproponowania jej najstarszym mieszkańcom. Będzie w nim także miejsce na Państwa aktywność i kreatywność, na którą oczekuję i do której – jestem tego pewien – nie trzeba Państwa zachęcać.

Wyrażam nadzieję, że portal stanie się źródłem pozyskiwania rzetelnej wiedzy, aktualnych informacji i punktem odniesienia dla pokolenia tzw. srebrnej generacji, a zawarte w nim treści posłużą wsparciu i aktywizacji społecznej również tych osób, które jeszcze nie zdecydowały się skorzystać z małopolskiej oferty senioralnej.

Z wyrazami szacunku

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Przejdź na górę