Przejdź do treści

Bezpieczeństwo
Trzeciego Wieku

Bezpieczni seniorzy – w sądzie i w życiu

Banner z okładką publikacji pt. Bezpieczni seniorzy w sądzie i w życiu

Publikacja „Bezpieczni seniorzy w sądzie i życiu” to cenna pomoc dla osób starszych, które chcą poczuć się bezpiecznie w codziennym życiu, sytuacjach związanych z prawem konsumenckim oraz wymiarem sprawiedliwości.

Autorzy poradnika, wydanego przez Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS), skupiają się na trzech kluczowych dla bezpieczeństwa seniorów obszarach: w domu, w sklepie i w sądzie. Jednym z najważniejszych elementów poradnika są wzory dokumentów, które są przydatne we wspomnianych trzech obszarach życia.

W rozdziale poświęconym tematyce domowej autorzy wyjaśniają podstawowe zasady dziedziczenia ustawowego oraz postępowania spadkowego. Omawiają również kwestie dziedziczenia testamentowego, ilustrując je wzorem przykładowego testamentu. Innymi tematami poruszanymi są zagadnienia przemocy domowej wobec seniorów i ubezwłasnowolnienia.

W obszarze tematyki konsumenckiej, znajdziemy m.in. wzór pisma –reklamacji za zakupiony towar w sklepie oraz odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Ta część poradnika podpowiada również jak radzić sobie z natrętnymi telemarketerami czy oszustami na fałszywych pracowników banku lub policjantów.

W rozdziale dotyczącym zagadnień sądowniczych, autorzy przedstawiają, jak w kolejnych krokach wygląda droga wymiaru sprawiedliwości, od momentu wniesienia pozwu do uzyskania prawomocnego wyroku. Poradnik zawiera również wzory pism procesowych m.in. wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, wniosku o zwrot kosztów wstawiennictwa na rozprawie.

Reasumując, poradnik „Bezpieczni seniorzy w sądzie i życiu” to bardzo przydatne narzędzie dla osób starszych, które chcą poczuć się bezpieczniej oraz zapewnić sobie ochronę przed różnymi zagrożeniami. Warto ten poradnik polecić nie tylko seniorom, ale też ich rodzinom czy opiekunom, którzy chcą pomóc im w tych sprawach.

Publikacja powstała w ramach projektu pn. „Bezpieczni seniorzy w sądzie i życiu” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Poradnik został opracowany przez zespół autorów: Jarosław Gwizdak, Joanna Rokicka, Ada Tymińska.

Z całością publikacji można zapoznać się TUTAJ. Zapraszamy!Przejdź na górę