Przejdź do treści

Kultura
i turystyka

RUCH TURYSTYCZNY W MAŁOPOLSCE W 2021 ROKU

Okładka publikacji dotyczącej ruchu turystycznego

Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. „Ruch turystyczny w Małopolsce Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w 2021 roku” opracowanym przez Małopolską Organizację Turystyczną.

Małopolska Organizacja Turystyczna w ramach statutowych zadań, do których należy „podejmowanie działań mających wpływ na zwiększenie liczby turystów odwiedzających Województwo Małopolskie”, od 2003 roku prowadzi systematyczny monitoring ruchu turystycznego w Małopolsce. Badania realizowane przez ekspertów Międzyuczelnianego Zespołu Naukowego Małopolskiej Organizacji Turystycznej, w oparciu o autorską metodę, umożliwiają prowadzenie analizy porównawczej wielkości i struktury ruchu turystycznego w Małopolsce.Przejdź na górę