Przejdź do treści

Kultura
i turystyka

KULTURA, DZIEDZICTWO NARODOWE I PROMOCJA

Okładka publikacji dotyczącej kultury, dziedzictwa narodowego i promocji

Raport „Kultura, dziedzictwo narodowe i promocja 2020” został opracowany w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Informacje w nim zawarte pochodzą z wewnętrznych materiałów, dokumentów Departamentu oraz opracowań z instytucji kultury województwa małopolskiego i przedstawiają stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Fotografie pochodzą z zasobów Departamentu i instytucji kultury.Przejdź na górę