Przejdź do treści

Zdrowie
i opieka

Wojewódzkie Podmioty Lecznicze w latach 2019-2020

Banner ilustrujący publikację pt. Wojewódzkie Podmioty Lecznicze w latach 2019-2020

Małopolska to region nastawiony na interdyscyplinarny rozwój, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, czy wdrażanie nowych koncepcji i technologii, które dążą do poprawy jakości życia Małopolan. Jedną ze szczególnie rozwijających się dziedzin nastawionych na nowoczesne rozwiązania jest opieka zdrowotna.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. „Wojewódzkie Podmioty Lecznicze w latach 2019 – 2020”, w których przedstawiamy 17 podmiotów leczniczych, których podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.

Materiał opracował zespół pracowników Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.Przejdź na górę