Przejdź do treści

Zdrowie
i opieka

Aktywni Seniorzy poznają Program strategiczny Srebrna Małopolska 2030

Osoby siedzące na sali podczas wykładu

W piątek, 31 marca 2023 r. w Tarnowie, w Sali Lustrzanej w budynku Urzędu Miasta w godzinach 11.00 – 15.00, odbyło się spotkanie konsultacyjne ze środowiskiem seniorskim, przedstawicielami gmin i organizacji pozarządowych z terenu Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i dąbrowskiego, organizowane w ramach prac nad projektem Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030.

Podczas spotkania poznaliśmy nie tylko opinie seniorów, wysłuchaliśmy i zebraliśmy cenne dla nas uwagi do programu, ale, co szczególnie dla nas cenne, spotkaliśmy się z wieloma ciekawymi inicjatywami lokalnymi na rzecz zapewnienia pomyślnego starzenia się mieszkańców, zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenia im optymalnych warunków uczestnictwa w życiu społecznym. W Tarnowie zobaczyliśmy, że seniorzy są bardzo aktywni społecznie, chcą być ważną częścią naszego społeczeństwa i co ważne chcą zarażać swoim entuzjazmem i dzielić się doświadczeniem z młodszym pokoleniem i osobami starszymi pozostającymi w domach. Środowisko to jest bardzo ze sobą zaprzyjaźnione, co skutkowało niezwykłą atmosferą podczas spotkania, które uświetnił „Zespół Siemaszki”.

Zespół Siemaszki podczas występu w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa
Konsultacje społeczne Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030 w Tarnowie dnia 31.03.2023r, Sala Lustrzana Urzędu Miasta Tarnowa Fot: Lidia Jaźwińska, Tarnowska Rada Seniorów

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie, aktywność, otwartość i gotowość do dzielenie się z nami swoimi pomysłami, jak skutecznie realizować politykę senioralną w Małopolsce.

Do 11 kwietnia trwa proces konsultacyjny Programu, w który staramy się włączyć jak najszersze grono mieszkańców, samorządowców i partnerów społeczno-gospodarczych, wsłuchując się tym samym w głosy osób mających różne spojrzenie na Małopolskę w kontekście wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi i starzejącym się społeczeństwem naszego regionu. Szczególne zaproszenie skierowaliśmy do starszych Małopolan, organizacji reprezentujących środowisko seniorskie, ale także do przedsiębiorców w kontekście rozwoju srebrnej gospodarki i samorządowców lokalnych przed którymi stoją wyzwania projektowania polityki publicznej w kontekście zmian demograficznych.

Zdjęcie ekranu z prezentacją Programu Srebrna Małopolska 2030 - plansza tytułowa
Konsultacje społeczne Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030 w Tarnowie dnia 31.03.2023r, Sala Lustrzana Urzędu Miasta Tarnowa Fot: Lidia Jaźwińska, Tarnowska Rada Seniorów

Szerzej o konsultacjach społecznych Programu piszemy TUTAJ.

Program strategiczny Srebrna Małopolska można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,418160,2023.htmlPrzejdź na górę